Buitenplaats Den Burght

Ligging

Limmen - heeft gelegen ten oosten van de huidige Den Burglaan

Geschiedenis

In 1650 vestigde de familie Roest d'Alkemade zich op de buitenplaats Den Burght in Limmen. De familie had hier veel bezittingen, maar wierp zich tevens op als beschermer van de katholieken, aan wie zij in 1777 drie huisjes naliet die de kamers genoemd werden en die bestemd waren voor de armen van Limmen.

De buitenplaats werd in 1778 gesloopt.

Bewoners

  • 1650 - familie Roest d'Alkemade

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@