Buitenplaats Dampegheest

Ligging

Limmen - ten noordoosten van de hervormde kerk

Andere benaming

Ampegeest, Damp en Geest, Dampegeest, Dampengeest

Geschiedenis

Vermoedelijk werd het huis al in de 14e eeuw gesticht door een lid van de familie Van Tetrode, Dirk van Tetrode. Uit de 15e eeuw stamt de eerste bron waarin van Dampegeest werd gesproken; er werd gesproken van een Hoffstede de Ampegeest.

Een beschrijving uit 1542 geeft "een saete lants met de huysingen daerop staende, in de ban van Lymmen voirsz genaempt Dampegeest ...".

In 1594 liet Pieter Pauw (1552 - 1611), in 1592 beleend met Dampegeest, zijn hofstede in kaart brengen door de Alkmaarse landmeter Gerrit Dirksz. Langedijk. In de 17e eeuw werd dit gebouwencomplex vernieuwd door een telg uit de Haarlemse brouwersfamilie Schouten.

Tussen 1777 en 1797 was de buitenplaats van Anna Maria de Peyrou (1722 - 1785) en haar echtgenoot mr. François de Mey (1726 - 1797), heer van Nieuw-Lekkerland en Souburg.

In 1839 werd de hofstede omschreven als "de Hofstede genaamd Damp en Geest liggende in de gemeente van Limmen bestaande in eene zomer en winter Huizinge, bevattende een zeer spacieus onderhuis, annex de Heeren Huizinge en boerenwoning met keuken, woonvertrekken en kelders, hooiberg, darsch en stalling, wijders eene tuinmanswoning met kelder; daarnevens een koetshuis en stalling, benevens een schuur en boet, mitsgaders een ruim koetshuis met stal, daarboven koetsiers en biljardkamers en hooizolder en daarnevens een groote wagen en bootschuur, verder een koepel alsmede een schuitenhuis, [...] bosschen met eiken en ander soort van hakhout geplant, is doorsneden met slinger en andere lanen, engelsch plantsoen met lustprieelen [...]".

De Limmense meestertimmerman Menno Vink Ivangh kocht in 1846 de buitenplaats. Hij liet de gebouwen in datzelfde jaar nog slopen en verkocht het sloopmateriaal. Ook liet hij de bomen van het park en de tuin rooien, egaliseerde hij sommige gronden en verkavelde hij het terrein.

Bewoners

  • - Dirk van Tetrode
  • 1592 - Pieter Pauw x Mechteld Valckenier
  • - familie Schouten
  • - Jacob du Peyrou Jansz.
  • 1777 - 1797 Anna Maria de Peyrou x François de Mey
  • 1846 Menno Vink Ivangh

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@