Buitenplaats Heysterum

Ligging

Linne - Weerd 6-6a

Geschiedenis

Over de historie van dit huis is weinig bekend. Het is in het midden van de 18e eeuw gebouw en in de literatuur wordt zowel de familie Van der Schoor als het Amsterdamse patriciërsgeslacht Barbou als bouwheer genoemd.

De familie Maes kwam in de eerste helft van de 19e eeuw in het bezit van het huis. Later kwam het in handen van de familie Janssens, die ook het nabijgelegen huis Ravensberg bewoonde. In de tweede helft van de 20ste eeuw werd het huis onder meer bewoond door burgemeester Janssens van Maasbree. In 1984 werd het op een openbare veiling gekocht door een aannemer annex beleggingsmaatschappij. Het huis heeft in 1993 en 1995 te lijden gehad van de overstromingen van de Maas. Het werd in 1995 verkocht aan het echtpaar Van Tienen-Lemmers, die het huis en tuin grondig restaureerden. Het hoofdgebouw wordt gebruikt door de familie en in een van de vleugels is in gebruik van het International Business Centre.

Bewoners

  • - familie Van der Schoor of familie Barbou
  • - familie Maes
  • - 1984 familie Janssens
  • 1984 - 1995 beleggingsmaatschappij
  • 1995 - familie Van Tienen-Lemmers

Huidige doeleinden

Particuliere bewoning en International Business Centre

Opengesteld

Toegankelijk voor gasten

Bronverwijzing

  • Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000 - 1800)

Foto's © Albert Speelman 2024

@