Buitenplaats Grotenhof

Ligging

Lisse – Achterweg-Zuid 56

Andere benaming

Kanppenhof

Geschiedenis

In de 16e eeuw werd een boerenwoning vermeld. De eigenaar was toen Cornelis van de Laen, lid van een bekende Haarlemse familie en tevens eigenaar van het nabijgelegen Ter Specke. In 1603 blijkt het eigendom te zijn van de familie Hoingh uit Amsterdam, die de buitenplaats Knappenhof in 1640 verkoopt aan Anna Wijmer, weduwe van Jan Six.

Na het overlijden van Anna in 1654 erfde haar oudste zoon Pieter Six, die getrouwd was met Johanna Six (dochter van Karel Six en Margaretha Oetgens). Onder de familie Six strekte het bezit zich uit van de Achterweg tot aan de Leidsevaart.

Tot 1763 bleef de buitenplaats in bezit van de familie Six, waarna het in bezit kwam van Cornelis Jacob van der Lijn (1733-1800), die het had geërfd van zijn tante Geertruid Six-Van der Lijn.

In 1782 verkoopt Cornelis de buitenplaats Grotenhof aan Appolonius Jan Cornelius Lampsins (1754-1834) uit Amsterdam. Hij was in 1783 ook eigenaar geworden van de nabijgelegen buitenplaats Wassergeest. In 1786 geraakte hij in financiële problemen, zodat Grotenhof in 1789 verkocht werd aan Pieter van Walré uit Amsterdam.

Pieter overleed in 1792 en zijn erfgenamen verkochten de buitenplaats aan een tweetal makelaars. Dit luidde het einde in van de buitenplaats. Als in november 1792 de makelaars op hun beurt overgaan tot verkoop, wordt er gesproken van ‘de geweezen Buitenplaats Grootenhof’.

In 1793 werd het huis gesloopt. Alleen de tuinmanswonings is op moment van verkoop nog aanwezig. Tezamen met wat andere percelen werd het verkocht aan Grietje Ruigrok, Jan Stelkens, Jan Wubbe en Harmen Mens.

In 1802 komen de gronden van de buitenplaats in handen van Raimond Christiaan Affourit (1775-1858), geboren te Napels en onder meer bloembollenhandelaar van beroep. Hiermee werd Grotenhof een bloembollenkwekerij.

Het werd in 1862 verkocht aan jonkvrouw Cecilia Maria Steengracht ( -1899). Zij huurde sinds 1852 ook de percelen die deel uitmaakten van het uitgestrekte landgoed Wassergeest. In 1863 kocht zij dit landgoed. Na haar overlijden in 1900 kwam het landgoed Wassergeest in bezit van haar dochter Cornelia Johanna barones Van Pallandt. Zij heeft de percelen van haar landgoed Wassergeest onderverdeeld onder haar kinderen. Grotenhof werd overgedaan aan haar dochter, Cecile Marie barones Van Lynden, getrouwd met Ocker Johan Repelaer, Heer van Molenaarsgraaf.

De firma G. van Parijs huurde reeds in 1900 Greotenhof en de percelen bloembollengrond ten zuiden daarvan. Het huis werd onderverhuurd aan Arie van der Zaal (1851-1923). Hij was in dienst van de firma G. van Parijs. In 1964 heeft de familie Repelaer van Molenaarsgraaf Grotenhof verkocht aan de firma G. van Parijs & Zn.

In 1971 werd het verkocht aan de heer E. J. Elout. Hij heeft het 19e eeuwse woning laten afbreken. Er kwam een nieuwe woning voor in de plaats dat echter qua stijl en omvang precies hetzelfde was. In 2007 verkocht hij het aan de J. Zwaan te Hillegom.

Ook hij liet de woning afbreken om er een vergelijkbaar pand te bouwen met de uitstraling van een buitenplaats.

Bewoners

 • 1640 – 1654 Anna Wijmer
 • 1654 - Pieter Six x Johanna Six
 • - 1763 Geertruid Six-Van der Lijn
 • 1763 – 1782 Cornelis Jacob van der Lijn
 • 1782 – 1789 Appolonius Jan Cornelius Lampsins
 • 1789 – 1792 Pieter van Walré
 • 1792 tweetal makelaars

Sloop buitenplaats (1793)

 • 1793 – Grietjes Ruigrok, Jan Stelkens, Jan Wubbe en Harmen Mens
 • 1802 – Raimond Christiaan Affourit
 • 1862 – 1900 Cecilia Maria Steengracht
 • 1900 – Cornelia Johanna barones Van Pallandt
 • - Cecile Marie barones Van Lynden x Ocker Johan Repelaer
 • - 1964 familie Repelaer van Molenaarsgraaf
 • 1964 – 1971 firma G. van Parijs & Zn.
 • 1971 – 2007 E.J. Elout
 • 2007 – J. Zwaan

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning
 • De oude buitenplaats is verdwenen. Er staat nu een nieuw huis op de plaats van de oude.

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@