Buitenplaats Meerenburg

Ligging

Lisse - lag aan de Heereweg op de plaats waar zich nu het Velthuyzen van Zandenpark ligt.

Geschiedenis

In 1638 werd de hofstede gesticht door jonker Albrecht van Wassenaer, heer van Alkemade en zoon van Jan van Duivenvoorde uit Warmond. Het huis was gelegen ten midden van prachtige tuinen en hadden een uitzicht over het Haarlemmermeer en de duinen. Tot de rechten van het huis behoroden de visrechten in het Haarlemmermeer tot aan Lisserbroek.

Jonkheer Gerard van Wassenaar van Alkemade was in 1666 de eigenaar. In 1669 was Constantijn Huygens te gast op de buitenplaats.

Later woonde hier jonkheer Thomas Walraven van Wassenaar van Alkema. Hij was gehuwd met Margaretha A. baronesse van Lynden. Het echtpaar werd opgevolgd door Gerard Anthony baron van Wassenaar van Alkemade (1707-1752), Hij trouwde in 1734 met Elisabeth Marie Cromhout, vrouwe van Werve en Nieuwerkerk. Zij overlijd op 16 augustus op de buitenplaats. Gerard werd opgevolgd door Jacob Hendrik baron van Wassenaar van Alkemade (1736-1800). Deze ongehuwde baron verbleef regelmatig op de buitenplaats. De eigenaresse blijkt zijn zuster, Elisabeth B.M., te zijn. Zij is twee keer getrouwd geweest. Eerst met Louis F.G. prince de Montmoreney, vicomte de Roulers, baron de Bellem. En na zijn dood in 1778 met Jean F.Ph. comte d' Asson. Zij laat de buitenplaats na aan haar dochter die getrouwd is met de prince de Veaudemont. In 1802 werd het verkocht voor 23.000 gulden aan de Haarlemse geweermaker Phillipp Wilhelm Wagner. De landerijen werden verdeeld in kavels en het huis werd afgebroken.

Een villa met de naam Merenburg werd gebouwd, maar dit huis is ook verdwenen.

Bewoners

  • 1638 - Albrecht van Wassenaer
  • 1666 - Gerard van Wassenaer van Alkemade
  • - Thomas Walraven van Wassenaar van Alkemade x Margaretha A. baronesse van Lynden
  • - Gerard Anthony baron van Wassenaar van Alkemade x Elisabeth Marie Cromhout
  • - Elisabeth B.M.
  • 1802 - Philipp Wilhelm Wagner

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Museum De Zwarte Tulp

Bronverwijzing

  • Holland in vroeger tijd, deel III
  • 't Roemwaard Lisse

Foto's © Albert Speelman 2024

@