Buitenplaats Uytermeer

Ligging

Lisse - was gelegen in de Poelpolder

Geschiedenis

Deze buitenplaats was in het bezit van een achternichtje van Jan Six, Johanna Jacoba Six (1645-1700). Zij was getrouwd met Simon van der Stel, gouverneur van Kaap de Goede Hoop.

Van 1699 tot 1707 was Willem Adriaan van der Stel gouverneur in Zuid-Afrika. Hij was de opvolger van zijn vader Simon Van der Stel, de eerste gouverneur van Kaap de Goede Hoop. Stellenbosch herinnert nog altijd aan hen. Willem bouwde het werk van zijn vader verder uit en koloniseerde Kaap de Goede Hoop. Helaas voor hem ontstond er een opstand tegen hem en Willem werd door de VOC afgezet. Hij vertrok daarop naar Nederland en nam zijn intrek op de buitenplaats Uytermeer in Lisse om daar de rest van zijn jaren te slijten. In 1711 kocht hij ten behoeve van zijn zoon bovendien de buitenplaats Meer en Duin. In Lisse leidde hij een rustig leven en trad niet op de voorgrond. In 1733 overleed hij en werd in de Hervormde Kerk begraven.

Bewoners

  • - Johanna Jacoba Six x Simon van der Stel
  • - Willem Adriaan van der Stel

Huidige doeleinden

  • Verdwenen
  • De gevelsteen uit 1642 is ingemetseld in de hal van de school die staat op de plaats van de voormalige buitenplaats.

Bronverwijzing

  • Museum De Zwarte Tulp

Foto's © Albert Speelman 2024

@