Buitenplaats Driehoven

Ligging

Loenen aan de Vecht - het huis heeft gelegen aan de oostzijde van de Dorpsstraat 8

Geschiedenis

Aan de zuidzijde van de overtuin van de buitenplaats Roserust lag het nogal grote buitenplaats Driehoven. Het werd zo genoemd omdat het uit drie delen bestond. Het eerste lag en ligt nog aan de Vecht - het terrein van de heer R. Mus -, het tweede besloeg het gehele stuk tussen de Dorpsstraat en de Rijksstraatweg inclusief de voormalige kwekerij van de heer Grim. Het derde deel lag aan de westkant van de Rijksstraatweg waar nu het Rond loopt.

In de 18e eeuw was het in handen van de familie Bols. Het begon met Lucas Bols (1652 - 1719), die het terrein uitbreidde door het aankopen van enige buurhuizen. Daarna erfde zijn zoon Pieter (1686 - 1728) het buiten dat later overging naar diens weduwe Sophia Maria van der Put (1686 - 1750). Zij hertrouwde met ds. Pieter Elsevier in of na 1745.

Hun zoon Jan Pieter Bols (1726 - 1799) en zijn vrouw Sanna Geertruy Vermeeren (1722 - 17..) kregen een dochter Anna Maria (1768 - 18..). Zij trouwde in 1790 met Gilles van der Voort (17.. - 18..) en bewoonde het buiten in de zomer tot 1807. In 1811 blijken zij de buitenplaats Vreedenoord te Breukelen als zomerverblijf te gebruiken, dat hij in 1807 van zijn vader geërfd had.

Bewoners

  • - 1689 dr. Abraham Blasius
  • 1689 - 1719 Lucas Bols
  • 1719 - 1728 Pieter Bols x Sophia Maria van der Put
  • 1728 - Sophia Maria van der Put
  • - 1750 - Sophia van der Put x ds. Pieter Elsevier
  • - Jan Pieter Bols x Sanna Geetruy Vermeeren
  • - 1807 Anna Maria x Gilles van der Voort

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • E. Munnig Schmidt, 'De buitenplaats Roserust te Loenen', in: Jaarboekje Niftarlake (2002), p 59-60

Foto's © Albert Speelman 2023

@