Buitenplaats Kalorama

Ligging

Loenen aan de Vecht - Oud Over 59

Andere benaming

Vecht en Lommer (voor 1830)

Geschiedenis

De oudst bekende eigenaar is Pieter Hoogeveen. Hij heeft dan ook waarschijnlijk het huis in de eerste helft van de achttiende eeuw laten bouwen. Het werd een eenvoudig huis, dat pas in de 20e eeuw zijn huidige omvang kreeg. Leden van de familie Hoogeveen waren verschillende keren schout van Loenen en Kronenburg.

Na de familie Hoogeveen, komt het huis na 1835 in bezit van J.W. van Reenen. Waarschijnlijk heeft dze nieuwe eigenaar nooit op Kalorama gewoond, maar het huis verhuurd.

De naam Kalorama komt uit het Grieks en betekent Schoonzicht.

In 1920 werd aan het oorspronkelijke huis, dat we kunnen herkennen aan het witgepleisterde deel met 2 daken haaks op de Vecht, een noord- en zuidvleugel toegevoegd. Deze verbouwing vond plaats nadat de familie Kappeyne van de Coppello besloten had om hun grote huis aan de Herengracht 571 in Amsterdam te verlaten en zich definitief op Kalorama te vestigen.

Uit het Amsterdamse huis werd het één en ander gesloopt om weer geplaats te worden in hun huis in Loenen: twee marmeren schoorsteenmantels (één in empire en één in Lodewijk XVI-stijl), een houten hoekschouw (ook Lodewijk XIV-stijl), een stenen jugendstil schouw en twee schilderstukken uit ca. 1700 van Van der Aa. Tenslotte werd uit een ander huis een fraaie second empire schoorsteenpartij overgebracht naar Kalorama.

In het huis vinden we verder stucreliefs met klassieke voorstellingen, die boven enkele deuren zijn aangebracht. Op de gang, waarvan de vloer voorzien is van marmeren tegels, komen brede eiken deuren uit, die uit de bouwtijd zullen dateren. Het huis heeft topgevels, waarin aan de Vechtzijde een vrouwenbuste is aangebracht, terwijl we aan de andere zijde een mannenbuste zien. Tenslotte bevindt zich op het dak een klokkestoel met bronzen luidklok.

Het huis heeft ook nog de beschikking over een overtuin, die vroeger 25 ha groot was, maar nu nog maar een grootte van 10 ha heeft.

Bewoners

 • ca 1726 Peter Hoogeveen
 • ca 1734 Adriaan Hoogeveen
 • - 1835 H. de Valck
 • 1835 - 1860 mr. J.W. van Reenen
 • 1860 - 1879 Titus de Meester x jkvr Cath. Henr. Com de Ranitz
 • 1879 - 1890 Titus de Meester x
 • 1890 - 1908 Joh. Allegonda van de Crab van Leent
 • 1908 - 1920 mr. J. Kappeyne van de Coppello
 • 1920 - 1992 mr. dr. N.J.C.M. Kappeyen van de Coppello
 • 1992 - Nicolaas Theodoor Kappeijne van de Coppello

Huidige doeleinden

Opengesteld

Bronverwijzing

 • - Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
 • - Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1993

Foto's © Albert Speelman 2024

@