Buitenplaats Langgewenscht

Ligging

Loenen aan de Vecht - Oud Over

Geschiedenis

In 1800 had Abraham Pook van Baggen (1759 - 1811), bonthandelaar te Amsterdam en eigenaar van plantages in Demerary, de kleine buitenplaats gekocht van Maurits Lout. De buitenplaats was gelegen aan Oud Over, nu te Loenen, maar toen gemeente Loosdrecht, en grensde aan de zuidkant aan de Bloklaan. Het buiten lag in het rijtje kleinere buitens dat daar in de 18e en vroege 19e eeuw te vinden was en die later alle zijn opgekocht door de heer Van Reenen van de buitenplaats Vegtlust om daarvan het nog bestaande 23 ha grote landgoed te formeren. Alleen de buitenplaats Bijdorp werd gespaard.

De weduwe Pook van Baggen bezat in 1815 nog de buitenplaats van 3 morgen 508 roe en 19 morgen 30 roe weiland, voorts in de Mijndense polder de boerderij Vecht en Schans met 31 bunder en in de Stichtse polder ten oosten van de Angstel de boerderij Zonnezaad. Ook had zij het land waarop voorheen de buitenplaats Beereveld heeft gestaan.

Vóór 1826 moet zij de buitenplaats Langgewenscht verkocht hebben want het komt niet meer voor in de lijst van haar nagelaten bezittingen.

Bewoners

  • 1800 - 1811 Abraham Pook van Baggen
  • 1811 - < 1826 weduwe van Abraham Pook van Baggen
  • - de heer Van Reenen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • 'De schilder Jan Adam Kruseman (1804-1862) en Nieuwerhoek te Loenen', in: Jaarboekje Niftarlake (2001), p 40

Foto's © Albert Speelman 2024

@