Buitenplaats Leeuwendijk

Ligging

Loenen aan de Vecht - Dorpsstraat 69

Andere benaming

Lieshuizen (tot 1792)

Geschiedenis

Oorspronkelijk heette het huis Lieshuizen, waar in 1735 door de toenmalige eigenaresse Maria van Liesveld een strook grond van het buitentje Steenrust (hier heb ik geen gegevens over (KBR)) aan toe werd gevoegd. Daarmee kwam de grootte van het landgoed op 6756 vierkante meter.

Tegen het einde van de 18e eeuw komt het huis in bezit van Ds. G. van Leeuwen, die getrouwd was met mejuffrouw Swartendijk. Hij besloot in 1792 uit hun twee achternamen de naam van huis te veranderen in "Leeuwendijk". In 1812 besluit hij het huis te veilen bij kastelein J.A. Weber van "Het Rechthuis van Loenen en Nieuwersluis". Het huis wordt dan omschreven als: "Een aangenaam buitenplaatsje zeer geschikt voor zomer en winterverblijf met deszelfs Heere Huizinge waarin drie benedenkamers, alle behangen, gelambriseerd en met stookplaatsen voorzien, vijf bovenkamers, dienstbodenvertrek en kleerzolder, keukens en kelder, menagerie, koetshuis, stalling voor vier paarden, vruchtbare boomgaard, moestuinen aan de rivier de Vecht en Rijweg hebbende alle de vrolijkste uitzigten".

Rond het midden van de 19e eeuw werd door Johan Wesseling, de toenmalige eigenaar, de achtertuinen van Vrederust en Vredelust opgekocht en toegevoegd aan Leeuwendijk. Dit had tot gevolg dat de eigenaar de beschikking kreeg over 2 schuitenhuizen, die naast elkaar aan de Vecht stonden. Bij het landgoed hoorde ook een koepel, die in 1858 werd afgebroken.

In 1866 werd een deel van het landgoed weer verkocht. Op dit stuk land, dat tussen Vrederust en Leeuwendijk in ligt, werd een pastorie gebouwd.

Voor 1985 werd het huis gekocht door de gemeente Loenen, om het de bestemming van burgemeesterswoning te geven. De toen de zittende burgemeester wilde echter geen gebruik maken van het huis en Leeuwendijk werd toen verhuurd aan de familie Dogger. Een groot deel van de achtertuin werd gebruikt voor de aanleg van een parkeerplaats en het openbare park Leeuwendijk.

Het huis heeft gevelversieringen, die voor een groot deel zijn uitgevoerd in Lodewijk XIV-stijl. Waarschijnlijk dateren deze nog uit de bouwtijd van het huis. Terwijl de fronton van de dakkapel aan de voorzijde en de dubbele voordeur in Lodewijk XV-stijl zijn. Deze zijn mogelijk aangebracht aan het einde van de 18e eeuw, toen Adriaan Ockhuijsen eigenaar was.

In het huis vinden we ook nog enkele elementen uit de bouwtijd van het huis, namelijk een marmeren gangvloer en enkele binnendeuren en lambrizeringen.

Bewoners

 • ca 1735 - ca 1764 Maria W van Liesveld
 • ca 1764 - Matthias Ockhuysen
 • - 1787 mr. Nicolaas Hendrik Tonis
 • 1787 - 1792 Hendrik Remmers
 • 1792 - < 1818 ds. Gijsbert van Leeuwen
 • < 1818 - 1824 Mattheus Onderwater
 • 1824 - 1856 Johan Wesseling
 • 1856 - 1865 Gerrit Weverink Wesseling
 • 1929 - mr. H.P. Loggere
 • - 1982 Gemeente Loenen
 • 1982 - C.P.G. Molenkamp

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • - Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
 • - Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1993

Foto's © Albert Speelman 2023

@