Buitenplaats Wester Klip

Ligging

Loenen aan de Vecht - Vreelandseweg

Was gelegen ten noorden van de buitenplaats Wallestein

Andere benaming

Steen Klip

Geschiedenis

Op een kaart uit 1710, die uitgegeven werd door Nicolaas Visscher en gegraveerd door P. Schenk komen we de naam Steen Klip tegen. Deze kaart werd gemaakt in opdracht van Giorgio de Haze, Heer van Mijnden etc. Het huis is dan eigendom van de baronesse Van Gend.

Zestien jaar later verschijnt een kaart van Covens en Mortier van Loenen; hierop staat echter de naam Wester Klip, maar er wordt vanuit gegaan dat het hier om hetzelfde huis gaat.

In 1726 is het huis al enkele jaren in bezit van Jacob Balde, die in dat jaar ook nog eigenaar blijkt te zijn van de buitenplaatsen Kickestein en Wallestein en het Huis te Loenen. Na de dood van Jacob Balde in 1730 vererft Wester Klip en het Huis te Loenen op de Jan Balde jr., een zoon van de broer van Jacob Balde, die Jan Balde sr. heette.

Jan Balde jr. trouwde met Sophia de Bas, die toen weduwe was van Jan Marselis. Uit haar eerste huwelijk had ze een dochter Elisabeth Sophia. Na de dood van dit echtpaar erft deze dochter Wester Klip in 1764. Elisabeth Sophia Marselis trouwt met Mr. Willem Cornelis Backer, die in 1766 tot schout van Amsterdam werd benoemd en in 1793 tot Raad der Admiraliteit. Hoewel dit echtpaar een aantal kinderen kreeg, kunnen we over Wester Klip na de dood van Mr. Willem Cornelis Backer in 1809 niets meer vinden. Waarschijnlijk is het huis al spoedig daarna gesloopt.

Bewoners

  • 1726 - 1730 Jacob Balde
  • 1730 - 1764 Jan Balde jr. x Sophia de Bas
  • 1764 - 1809 Elisabeth Sophia x mr. Willem Cornelis Backer

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Plaatsen langs de Vecht en de Angstel, 1985

Foto's © Albert Speelman 2021

@