Buitenplaats Geinvliet

Ligging

Loenersloot

Andere benaming

Rustenburg, De Passeer, (Geijnvliet)

Geschiedenis

In een charter van 19 januari 1734, op naam van Diederik Johan baron van Stepraedt, vrijheer van de Doddendaal, heer van Loenersloot, Oucoop, ter Aa, de Slangenburg, enz. De schout van Loenersloot, Everhard Vlaar, gaf hierbij in zijn functie van diens lenen en erfpachten, aan jkvr. Margaretha van Hoven tengevolge van het overlijden van haar moeder, vrouwe Clare Dankers, weduwe Egidius van Hoven, dit “huys, grond en erve”, zijnde erfpachtsgoed doende 15 carolus-gulden ’s-jaars “mits conditie dat in tselve Huijs geen quade Herberge zal mogen gehouden” en dat o.m. bij verkoop het recht van voorkoop aan de heer van Loenersloot gereserveerd zou blijven, opnieuw in erfpacht.

In 1837 heeft de heer Van Reenen de buitenplaats gekocht. Deze is in 1848 overgegaan op mr. Joannes Willem van Reenen, een bekende landeigenaar en lid van Provinciale Staten van Utrecht. Hij woonde op Vegtlust  te Loosdrecht waar hij op 10 oktober 1852 is overleden.

De buitenplaats was al voor 1843 afgebroken, met uitzondering van de theekoepel. De buitenplaats was in het bezit van J. Twisk.

Bewoners

  • 1837 – Van Reenen
  • -  J Twisk
  • 1848 – Joannes Willem van Reenen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Maandblad Oud-Utrecht, 1971 -  Belonje, mr. J. – “Onbekende buitenplaats te Loenersloot”, pag 61-62

Foto's © Albert Speelman 2021

@