Buitenplaats Rusthoek

Ligging

Loosduinen - de buitenplaats heeft gelegen aan de Haag, wat nu de Oude Haagweg, ter hoogte van de tegenwoordige Houttuinen

Geschiedenis

De buitenplaats was in het laatste kwart van de 18e eeuw eigendom van mr. Johan François van Byemont, die van 1773 tot 1781 schepen was van Den Haag en vervolgens tot 1783 burgemeester.

In 1877 werd het herenhuis van de buitenplaats gesloopt en de grond werd verkocht als tuinbouwgrond.

Een gedeelte van het terrein werd aan het begin van de 20ste eeuw geschikt gemaakt voor woningbouw (Zeeheldenbuurt). De boerderij van de buitenplaats werd in 1938 gesloopt.

Bewoners

  • ca 1773 - Johan François van Byemont
  • - jhr. Gevers Deynoot

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Het verheerlijkt Den Haag. Achttiende-eeuwse aquarellen en tekeningen door de familie La Fargue en haar tijdgenoten.

Foto's © Albert Speelman 2024

@