Buitenplaats Annenhof

Ligging

Maarssen-Dorp - Diependaalse Dijk

Het huis stond naast de Mariënhof, .direct op de hoek van de Diependaalsedijk en de Klokjeslaan.

Geschiedenis

Deze buitenplaats was een klein huis en was gebouwd in de stijl van een stadshuis-buiten: een buitenhuis in de stijl van de huizen, zoals die in de 17e eeuw in de steden gebouwd werden. We herkennen dit in de vormen en verhoudingen van gevel, dak en schoorstenen van het huis. Het huis had bovendien een ondiepe midden-risaliet en was slechts drie vensters breed.

Deze buitenplaats heette eerst Jacoba's Hof. Maar in 1655 wordt het huis gekocht door Pieter Brughman en Anna Schaepmans en werd de naam gewijzigd in Annenhof.

De nieuwe eigenaars hebben waarschijnlijk opdracht gegeven het huis te verbouwen, want het schijnt dat na 1660 het huis geheel te zijn verbouwd. Bij die verbouwing zijn waarschijnlijk de klassicistische ornamenten van de middenpartij aangebracht en zijn de vensters vergroot.

Annenhof werd op 14 Augustus 1734 gekocht door Jacob Bicker Raye; en was later eigendom van mr. Jan Boudaen van Schellach, die op Annenhof overleed in 1768. In 1775 is Roeland Willem van Homrich de eigenaar

Op 25 juli 1787 sterft Agneta Petronella Arntzenius in het huis Annenhof op 52-jarige leeftijd. Zij was in 1768 in Amsterdam getrouwd met Hendrik Pauw, lid van de Firma Wed. Gerard Pauw en Zoon, wijn-kopers te Amsterdam.

Annenhof wordt in 1787 voor f 3.800 verkocht en wordt in 1796 samengetrokken met Mariënhof. Ook schijnt een zekere Milet in het huis te hebben gewoond, maar hij komt niet voor in de lijst van eigenaren van Annenhof, dus mogelijk heeft hij het huis gehuurd.

Bewoners

  • 1655 Pieter Brughman en Anna Schaepmans
  • 1734 Jacob Bicker Raye
  • 1768 mr. Jan Boudaen van Schellach
  • 1775 Roeland Willem van Homrich
  • 1787 Hendrik Pauw en Agneta Petronella Amtzenius

Huidige doeleinden

  • Kantoor

Bronverwijzing

  • Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948
  • Philip van Dael
  • Historische Kring van Maarssen

Foto's © Albert Speelman 2024

@