Buitenplaats Daalwijk

Ligging

Maarssen-Dorp - Diependaalsedijk

Dit huis heeft gelegen op de plaats waar nu het nieuwe gemeentehuis van Maarssen staat.

Andere benaming

Daelwijk

Geschiedenis

De buitenplaats heeft zijn naam te danken aan de Diependaalse Dijk. Het huis lang langs deze dijk en de trekvaart.

Op een bewaard gebleven tekening uit 1650 ontbreekt Daalwijk nog. Op die plaats zien we dan een boerderij en een kalkoven. Wel komen we het huis tegen op een kaart van Nieuw Maarsseveen uit ongeveer 1665. In het rampjaar 1673 wordt het huis, als één van de weinige rond Maarssen, in brand gestoken, waarna het huis weer wordt herbouwd.

We komen het huis namelijk weer tegen op een afbeelding in 'De Zegepraalende Vecht' uit 1719. Het huis bestond uit twee woonlagen van slechts een raam diep. In het midden was het huis hoger opgetrokken, dat afgesloten werd door een driehoekige timpaan. Het werd gedekt door een wolfsdak, had twee schoorstenen en aan de achterzijde bevond zich een dienstvleugel.

In 1721 komen we als eigenaar Adriaan van der Poth; een jaar later zijn weduwe en weer een jaar later zijn erfgenamen. Deze erfgenamen woonden of de buitenplaats Petershagen. In 1724 blijkt Juffrouw Visser, weduwe van Hendrik Visser, eigenaresse te zijn.

Daarna komt het huis in handen van een joodse familie. In 1782 verkoopt D. Pinnedo da Silva de buitenplaats inclusief landerijen en bijgebouwen aan Abraham van Isaak Marcado.

Het huis heeft dan zijn beste tijd gehad, want in 1788 staat het gebouw leeg. Of het huis daarna nog bewoond is geweest is niet duidelijk, we weten alleen dat in 1812 een zekere Jan Bolle Smits tuinman op Daelwijk was.

Ten slotte wordt Daalwijk in 1816 afgebroken.

Bewoners

  • 1721 - 1722 Adriaan van der Poth
  • 1722 - 1723 weduwe van Adriaan van der Poth
  • 1723 - 1724 erfgenamen van Adriaan van der Poth
  • 1724 - juffrouw Visser, weduwe van Hendrik Visser
  • - 1782 D. Pinnedo da Silva
  • 1782 - Abraham van Isaak Marcado

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • J. Wasser, G.J. Esser, Daalwijk in Jaarboekje van het Niftarlake Genootschap, 2001

Foto's © Albert Speelman 2024

@