Buitenplaats Diependael

Ligging

Maarssen – het was gelegen naast de buitenplaats Mariënhof bij de kruising tussen de Kortelaan en de Diependaalsedijk.

Geschiedenis

In 1661 verkoopt Joan Huydecoper aan de “heere Capiteijn Gerard Tack, zijn huisvr. en haar erfgenamen, seeckere hofstede gelegen op Diependael”. Vermoedelijk heeft Huydecoper afgesproken met de kopers dat zij het huis zouden ombouwen tot een buitenplaats.

Gerard Tack verkoopt in 1668 de buitenplaats aan Pieter Kemp. Tijdens het rampjaar 1672 blijft deze buitenplaats gespaard. In 1683 wordt Johan van der Heyden eigenaar.

In 1721 verkocht Jan Mam of Mom het huis aan Jacob Abradanell. In 1758 wordt het gekocht door het echtpaar Jacob van Schoonhoven en Lucretia Christina van Bochoven. Zij kopen het huis voor haar vader, maar omdat hij vrij snel overlijdt, gaan ze zelf in het huis wonen. Na vijf jaar gaan ze verhuizen naar Utrecht en verkopen het in 1763 aan jvr Cornelia Maria Bolten voor 8500 gulden.

Na het overlijden van Cornelia Maria Bolten haar ouders erft zij de buitenplaats Petershagen. Deze buitenplaats wordt in 1763 afgebroken en het grondgebied wordt bij Diependael gevoegd. In 1765 verkoopt zij de buitenplaats aan Matthijs van Zon, die getrouwd was met haar zus Maria Everdina Bolten, eigenaresse van de buitenplaats Vierhoven. Daarna wordt ook deze buitenplaats bij Diependael gevoegd.

In 1777 komt het in bezit van Agneta Geertruide Baronesse van Lockhorst. Na het overlijden van haar oudste zus, zij woonde op Huis ter Meer, ging zij op deze buitenplaats wonen. Haar schoonzoon, Jan de Witt, kocht in 1784 de buitenplaats Diependael.

Hij verkocht het in 1789 aan Jan Georg Michael. Een jaar later is het in bezit van de weduwe van Joseph Fernandes Belmonte.

In 1809 wordt de buitenplaats voor 11000 gulden verkocht door Aron Fernandus Nunez aan Jasper van den Helm. Hij kocht in 1810 het naastgelegen huis Zwanenhof en het gebied werd toegevoegd aan Diependael. Na het overlijden van Jasper in 1823 is zijn dochter Geertruid, getrouwd met Christiaan Louis Arnold, zijn enige erfgename. Twee maanden later overlijdt zij. Haar man besluit om Diependaal in 1824 te verkopen. Dit lukt echter niet en twee maanden later wordt het landgoed in delen verkocht. Het huis en een klein van de oorspronkelijke grond wordt verkocht aan de timmerman Jan de Weerd, die korte tijd later het huis en de bijgebouwen afbreekt.

Bewoners

 • - 1661 Joan Huydecoper
 • 1661 – 1668 Gerard Tack
 • 1668 – Pieter Kemp
 • 1683 – Johan van der Heyden
 • 1719 – 1721 Jan Mam (of Mom)
 • 1721 – Jacob Abradanell
 • 1758 – 1763 Jacob van Schoonhoven x Lucretia Christina van Bochoven
 • 1763 – 1765 Cornelia Maria Bolten
 • 1765 – Matthijs van Zon x Maria Everdina Bolten
 • 1777 – 1784 Agneta Geertruide Baronesse van Lockhorst
 • 1784 – 1789 Jan de Witt
 • 1789 – 1790 Jan Georg Michael
 • 1790 – weduwe van Joseph Fernandes Belmonde
 • - 1809 Aron Fernandus Nunez
 • 1809 – 1823 Jasper van den Helm
 • 1823 Geertruid van den Helm x Christiaan Louis Arnold
 • 1823 – 1824 Christiaan Louis Arnold
 • 1824 Jan de Weerd

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Website Historische Kring Maarssen
 • “De geschiedenis van het Huys op Diependael” – Het Orgaan van de Historische Kring van Maarssen – 2004 t/m 2005

Foto's © Albert Speelman 2023

@