Buitenplaats Geesberge

Ligging

Maarssen-Dorp - Zandpad 23

Andere benaming

(Geesbergen)

Geschiedenis

De familie Huijdecoper koopt in 1649 van de erfgenamen van Sebastiaan van Geesbergen de Huizinge en Hofstede genaamd 'Op Geesberge' met de hof, boomgaard, hennipakker en 4 kampen weiland. Eerst kopen ze 12 morgen grond voor f. 9.137,50 en wat later nog 2 morgen voor f. 3566,40 (de prijs hiervan was zo hoog omdat er tichelaarde aanwezig is, die goed gebruikt kon worden voor het bakken van stenen).

In dat zelfde jaar laat de familie Huydecoper een gravure vervaardigen van hun eigendommen langs de Vecht en daarop zien we ook dat Geesbergen als boerderij is afgebeeld.

Niet lang daarna gaat de familie Huydecoper over tot de verkoop van de grond in verschillende kavels. 3,25 morgen wordt verkocht voor de bouw van Hoogevecht, 1,25 morgen voor Neerbeek, een gedeelte voor Sluisoort en een deel voor Spruytenburgh, het latere Leeuwenburg. Uiteindelijk blijft er bijna 6 morgen over voor de buitenplaats Geesbergen.

De nieuwe buitenplaats wordt door de familie Huydecoper in eerste instantie verhuurd voor f. 150,- per jaar en de grond voor f. 225.

In de 18e eeuw woonde hier de Portugees-Joodse familie Franco Mendes. Deze familie woonde niet altijd in het huis: David Franco Mendes verhuurt het huis in 1768 aan Jacob Bicker Raye voor drie jaar voor f. 325,-. Jacob was in 1764 getrouwd met Lucretia Otterbos.

In 1829 wordt de buitenplaats gekocht door Magdalena Cornelia Haack, van Vrouwe Adriana Eva van Asch van Wijck, echtgenote van Jhr. Dirk de Geer. Zij is op 28 oktober 1834 overleden en haar erfgename is Wilhelmina Johanna van der Goes, gehuwd met Mr. Carel Anthony Marchant, lid van het gerechtshof der Kolonie Surinamen. In 1835 wordt het huis overgedaan aan T.H. Abels van Waveren, eigenaar van Bolenstein, die de buitenplaats in datzelfde jaar weer doorverkoopt aan Willem Gualtherus van der Muelen voor f. 5000,-.

Op Geesbergen woonde van 1850-1863 Willem G. van der Muelen, geb. 1797, rentenier, gehuwd met Geertruida Hoffman (geb. 1799).

In 1912 verkopen de gebr. van Bemmel de buitenplaats aan H.J. Heinsius sr. voor f. 7500,- De heer Heinsius sticht een kwekerij en in 1932 wordt het huis weer overgenomen voor hetzelfde bedrag door H.J. Heinsius jr. Hij kweekte er rozen in kassen.

De buitenplaats bezat ook een koetshuis een een tuinmanswoning, die in verband met bouwvalligheid in 1935 werden afgebroken. De kassen die de heer Heinsius jr had gebouwd gingen in de oorlog grotendeels verloren. Na 1948 werd het huis omgebouwd tot restaurant met een midgetgolfterrein.

De eigenaar van het huis, die in de jaren 80 eigenaar was, gaf het merendeel van de oude stukken aan de heer A.P. Rientjes, pastoor van Maarssen, ter bestudering. Na het overlijden van de pastoor konden deze papieren niet meer worden teruggevonden, zodat we weinig weten over het verleden van dit huis.

Geesbergen had een schilddak, een hardstenen stoep en een voordeur met een Louis XVI omlijsting. In het interieur vinden we een korte gang met marmeren tegels, 18e eeuwse grenen binnendeuren, met middenpanelen van eiken. In de twee lage kamers aan de Vechtzijde bevinden zich twee haardomlijstingen van marmer: één uit het midden van de 19e eeuw en één in empire stijl. In een kamer op de bovenverdieping bevindt zich ook nog een haard uit het midden van de 19e eeuw.

Vroeger heette het huis Geesbergen, maar op een smeedijzeren hek (dat inmiddels is verdwenen) stond Geesberge, omdat het huis de laatste 70 jaar zo werd genoemd.

Bewoners

 • - 1649 Sebastiaan van Geesbergen
 • 1649 - 1650 Joan Huydecoper
 • 1650 - A. Westerhoff
 • - 1687 H.T. Hoogh
 • 1687 - 1695 P. van Hallewael
 • 1695 - 1696 P. van Jallewael de Jonge
 • 1696 - 1714 P. Buchius
 • 1714 - Is. Mendes
 • 1768 - David Franco Mendes
 • - 1829 jhr. Herman Dirk de Geer
 • 1829 - 1834 Magdalene Cornelia Haack
 • 1834 - 1835 Wilhelmina Johanna van de Goes
 • 1835 T.H. Abels van Waveren
 • 1835 - 1837 Willem Gualtherus van der Meulen
 • 1850 - 1863 Willem G. van der Meulen
 • 1863 - J. Wiggers
 • 1903 - 1904 Siebelhoff
 • 1904 - 1912 Gebroeders Van Bemmel
 • 1912 - 1932 H.J. Heinsius sr.
 • 1932 - H.J. Heinsius jr.

Huidige doeleinden

 • Restaurant

Opengesteld

 • Toegankelijk voor gasten

Bronverwijzing

- Plaatsen langs de Vecht en de Angstel, 1993

Foto's © Albert Speelman 2023

@