Buitenplaats Hoogevecht

Ligging

Maarsen - de buitenplaats lag ten noorden van Maarssen langs het Zandpad tussen de buitenplaats Otterspoor en de buitenplaats Leeuwenburg

Geschiedenis

Van oorsprong had de buitenplaats Hoogevecht een schitterende tuin in Franse stijl uit de 16e en de 17e eeuw. Deze werd in de loop van de 18e eeuw omgezet in een Engelse landschapstuin.

Rond 1830 werd het huis afgebroken.

Er is een gedicht bewaard gebleven van Claas Bruin, voordat deze veranderd werd in een landschapstuin:

Elke Hof Verdient Bijzondere Lof:

O Hooge-Vecht! Ik moet u roemen:

Wat vind ik niet al rijke stof,

Om U een Paradijs te noemen,

Waarin heer Sweerts zijn rust en vreugd

Steeds vind, na de afgesloofde pligten;

Hier wordt de droefheid zelf verheugt,

O welk een reeks van keur gezichten!

'k Zie Kom, Terras en Kabinet,

'k Zie Wond'ren, waar 'k mijn voeten zet.

Huidige doeleinden

  • verdwenen

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Orgaan van de Historische Kring van Maarssen

Foto's © Albert Speelman 2024

@