Buitenplaats Leeuwenburg

Ligging

Maarssen - Zandpad 24

Andere benaming

Boekendael, tot 1857 Spruytenburg

Geschiedenis

Oorspronkelijk behoorde het terrein waarop Leeuwenburg gebouwd werd bij de boerenhofstede Geesbergen. Geesbergen werd in 1649 gekocht door Joan Huydecoper, eigenaar van Goudestein. Niet lang daarna (in 1657) verkoopt Huydecoper de grond in delen aan gegadigden, die er een buitenplaats willen gaan bouwen. Voor 1657 komen we op de plaats van Leeuwenburg de naam Boekendael tegen, wat mogelijk de naam geweest is, van een boerderij op die plaats, die verbouwd of ingericht werd als landhuis of 'lustplaats'.

In 1660 komen we de naam Spruytenburg tegen op een kaart van 'de Heerlycheit Maarseveen', maar er is dan nog geen sprake van een huis. Pas in 1690 zien we het huis wel afgebeeld op een kaart, die de zoon van Joan Huydecoper, Joan Huydecoper II, laat vervaardigen van Maarseveen.

Tot ongeveer 1800 woonden er Portugees-joodse kooplieden in het huis: tot 1697 David Cardoso, vervolgens Salomon de Lima en ten slotte Joseph Suasso de Lima.

Het meest oostelijke deel van het huis dateert nog uit de zeventiende eeuw en is waarschijnlijk het oorspronkelijke huis Spruytenburg. De ouderdom van de westelijke helft is niet duidelijk. Waarschijnlijk bestond het al voor ca 1800 en werd het in het begin van de negentiende eeuw verbouwd in empirestijl. Mogelijk stamt de westelijke helft toch ook uit de zeventiende eeuw!

Eind 18e eeuw kreeg het huis zijn huidige naam, die we voor het eerst tegen komen in 1789. Waarschijnlijk werd het huis in dat jaar verbouwd in zijn huidige vorm en is daarbij van naam veranderd.

Leeuwenburg bestaat uit twee aan elkaar gebouwde huizen, elk met een eigen bedaking en een hoogteverschil tussen de begane vloeren van 30 cm.

Het huis heeft ook de beschikking over een theekoepel. Deze is achthoekig en is voorzien van een rieten puntdak.

Van 1842 tot 1853 woonde familie Wesseling met 9 kinderen op Leeuwenburg; inwonend waren Hendrik van Doorn, huisonderwijzer, 5 dienstboden en een tuinman.

Als in 1860 Mr. Donker Curtius, advocaat, tijdelijk verbijf houdt op zijn buitenplaats koopt hij Vreedelust, voorheen genaamd Neerbeek, benevens een perceel bouwland met woning en schuurtje, genaamd Sluisoord.

Aan het eind van de negentiende eeuw werd aan de zuidzijde een aanbouw met veel glas toegevoegd, die in 1985 werd afgebroken, omdat het het huis erg ontsierde. In de twintigste eeuw kwam er wel een aanbouw bij aan de noordkant van het huis, dit werd gedaan door de familie Huijdecoper die hier woonde tussen 1929 en 1952.

Bewoners

 • 1649 - 1657 Joan Huydecoper
 • 1657 - 1663 David Cardoso
 • 1663 - 1683 Van der Cooghen
 • 1683 - 1684 Jan en Jacob van Lennep
 • 1694 - 1697 Salomon de Lima
 • 1730 Lopez Suasso
 • 1731 Samuel Baruch
 • 1748 - 1807 Joseph Suasso de Lima
 • 1829 J.H. Vreedenburg
 • 1842 - 1853 familie Wesseling
 • 1853 J. Helb
 • 1856 J.F. Joha
 • 1857 J.H.G. Kenkel
 • 1860 mw. J. Kijzer-Van Weenen
 • 1863 - 1865 mr. François Cornelis Donker Curtis
 • 1865 - 1881 Catharina Elisabeth Hachmeester Eekhout
 • 1882 - 1886 M.L.H. Thissen
 • 1897 - 1901 M. Bonsema van Bentum
 • 1904 - 1910 Adolf Jacob Hendrik Willem baron van Heeckeren
 • 1910 - 1913 ir. Cornelis Wernard Edward van Voort van Beest
 • 1916 - 1927 L.G. Mohrman
 • 1927 - 1929 familie Nijland
 • 1929 - 1952 jhr. Joan Huydecoper van Maarsseveen
 • 1953 - 1969 mw. J.A.V. van Rossum-Waterman
 • 1969 - prof. dr. Adriaan van Rossum

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Historische buitenplaatsen in particulier bezit
 • Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1993

Foto's © Albert Speelman 2024

@