Buitenplaats Neerbeek

Ligging

Maarssen

Andere benaming

Neerbeeck, Vreedelust

Geschiedenis

Na 1659 wordt het huis achtereenvolgens eigendom van Bijlevelt (1677), Blom (1680) en Halmael (1682). Neerbeek moet ongeveer even groot geweest zijn als Geesbergen. Dit veronderstellen we door verkoopprijzen met elkaar te vergelijken. In 1726 wordt Neerbeek verkocht voor f. 5800.

In een notariële acte uit 1840 staat: eene Heerenhofstede of Buitenplaats thans genaamd Vreedelust, vroeger Neerbeek, bestaande in ene Heerenhuizinge, stalling en koetshuis, druivenkast, koepel en aanlegsteiger aan de Vecht.

In 1841 woont J.H.G. Kenkel in het huis. Deze koopt in 1841 het ernaast gelegen Sluijsoort, dat dan alleen nog uit een schuurtje bestaat. Deze R.K.-familie Kenkel woont er tot 1860. Het gezin bestaat uit vader, moeder en een zoon, twee diensboden en twee tuinlieden. Vader was koopman in ruste.

In 1860 wordt Neerbeek, inclusief Sluisoord, gekocht door Mr. Donker Curtius, advocaat, toen hij in dat jaar tijdelijk op zijn buitenplaats Leeuwenburg verbleef.

Bewoners

  • - 1659 Joan Huydecoper
  • 1659 Lockfir (?)
  • 1677 - 1680 Bijlevelt
  • 1680 - 1682 Blom
  • 1682 Halmael
  • 1841 - 1860 J.H.G. Kenkel
  • 1860 mr. Donker Curtius

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Orgaan van de Historische Kring van Maarssen

Foto's © Albert Speelman 2024

@