Buitenplaats Richmond

Ligging

Maarssen - Kerkweg 10-12

Geschiedenis

Het huis werd voornamelijk bewoond door Portugees-Joodse of Sefardische families uit Amsterdam. Het huis werd ondermeer bewoond door de schatrijke familie Teixeira de Mattos. Maar de meest illustere bewoner was Immanuel Capadose (1751 - 1820) uit Amsterdam en lid van de Sefardische gemeenschap aldaar. Hij werd bekend als geneeshees van stadhouder Willem V. Na de vlucht in 1795 van Willem V naar Engeland, besloot hij uiteindelijk om te blijven. Hij werd daar lijfarts van Lodewijk Napolen en werd voor zijn verdiensten op geneeskundig gebied geridderd.

Het huis is tegenwoordig in gebruik als makelaarskantoor.

Bewoners

  • - 1820 Immanuel Capadose

Huidige doeleinden

  • Kantoor

Foto's © Albert Speelman 2024

@