Buitenplaats Somerbergen

Ligging

Maarssen - het huis was gelegen tussen de Diependaalsedijk en de Vecht, niet ver van de buitenplaats Doornburgh

Andere benaming

Moins et Content

Geschiedenis

Het huis is vermeld op de kaart van 1660, maar pas in 1687 is de eerste eigenaar beschreven, namelijk Philip Rutgers, die wordt opgevolgd door veel Portugees Joodse eigenaren, waaronder Abendana Osorio, Numes da Costa en Capadose. Zij bezitten het huis van 1701 tot 1773.

In 1773 wordt Maria Johanna Bicker eigenaresse van de buitenplaats. Zij noemt het “Moins et Content’. In 1780 verkoopt zij de buitenplaats aan Jan de Wit, eigenaar van de naastgelegen buitenplaats Elsenburgh. In 1810 wordt de buitenplaats afgebroken en komt de grond bij Elsenburgh.

Bewoners

  • 1687 Philip Rutgers
  • - Abendana Osorio
  • - Numes da Costa
  • - Capadose
  • 1773 – 1780 Maria Johanna Bicker
  • 1780 – 1810 Jan de Wit

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Website Historische Kring Maarssen

Foto's © Albert Speelman 2023

@