Huys Ten Bosch

Ligging

Maarssen-Dorp - Zandweg 44

Andere benaming

"Moins et Content" (Minder en Tevreden) van 1780 tot ca 1816.

Geschiedenis

Na 1387 gaat het goed vele malen, of door vererving in vrouwelijke lijn of door belening aan een andere familie, vaak in handen van andere families over. In 1548 komt het goed in bezit van ridder Anthonius van Meerten, heer van Ter Meer (sinds 1546), Maarssen, Essensteyn en Maarssenbroek. Het goed is inmiddels uitgegroeid tot 56 morgen. In 1569 wordt hij opgevolgd door zijn zoon Hendrik, die het goed voor zijn dood opdraagt aan zijn zus Barbara van Abcoude van Meerten, getrouwd met Gerard van Zoudenbalch, heer van Urk.

In 1593 wordt het goed gekocht door Aart van Grotenhuys en Cornelis Cornelisz van Heemskerk. Door hen wordt het goed in tweeën gesplitst; Aart laat zich dan 'Heer van den Bosch' noemen. In de 17e eeuw werd dit deel verkaveld en op één van die kavels is later Vechtenstein gebouwd.

In de acten wordt onderscheidt gemaakt tussen deze twee delen door de benamingen het 'Goed ten Bosch' en het 'Huis ten Bosch'. Dirk van Heemskerk, de zoon van Cornelis, krijgt het huis in 1618 in bezit, maar verkoopt het 9 jaar later aan Pieter Beltens. Pieter is een zwager van Johan Huydecoper, doordat zijn vrouw Constantia Coymans een zus was van Maria Coymans, de vrouw van Johan. Pieter laat het huis in 1628 herbouwen of aanpassen in Hollands-Classicistische stijl, inclusief een torentje door de bekende architect Jacob van Campen.

Na het overlijden van Pieter wordt het huis door zijn zus verkocht aan Jacob Cromhout, in 1642. Deze familie blijft tot 1764 eigenaar, waarvan de laatste eigenaar, Godefridus Cromhout, dit bijna een halve eeuw was. Hij liet waarschijnlijk het huis ook aanpassen aan de 18e eeuwse mode.

Daarna is het huis steeds van eigenaar verwisseld door verkoop of openbare veiling.

Begin negentiende eeuw is het huis waarschijnlijk wit gepleisterd, wat een gewoonte was in die periode, maar door wie het gedaan is, is onbekend.

In 1922 wordt het huis gekocht door de gemeente Maarssen, die er een gemeentehuis van maakt. 40 jaar later is het te klein geworden en koopt de gemeente Goudestein, waarna 'ten Bosch' verkocht wordt aan Jacob Gieling. Het huis is dan behoorlijk uitgewoond, maar het lukt hem en de huidige eigenaars, het echtpaar van Hövell tot Westervlier, het huis weer bewoonbaar te maken.

Bewoners

 • 1387 ridder Ghijsbrecht van IJsselsteyn
 • 1458 Johanna Johansdr. van IJsselsteyn x Gijsbert van Vianen van Rijsenborg
 • 1476 - 1496 Elisabeth van Vianan van Rijsenborg
 • 1496 - 1537 Mechtelt van Raaphorst
 • 1537 - 1543 Cornelis van Hardenbroek
 • 1543 - 1548 jonkvrouwe Anna Pompeus Occodr.
 • 1548 - 1569 ridder Anthonius van Meerten van Abcoude
 • 1569 - 1578 Hendrik van Meerten van Abcoude
 • 1578 - 1593 Barbara van Abcoude
 • 1593 - 1618 Cornelis Cornelisz. van Heemskerk
 • 1618 - 1627 Dirk Cornelis Van Heemskerk
 • 1627 - 1640 Pieter Beltens
 • 1642 - 1669 Jacob Cromhout
 • 1670 - 1698 Bartholomeüs Cromhout
 • 1698 - 1708 Agatha Cromhout
 • 1708 - 1717 Dirk Cromhout
 • 1717 - 1764 Godefridus Cromhout
 • 1765 - 1780 David de Abraham Levij
 • 1780 - 1816 Maria Johanna Bicker Hop
 • 1816 - 1838 Johannes Buijs
 • 1839 - 1845 Martinus Adrianus Hartevelt
 • 1845 - 1848 jhr. Edzard Tjarda van Starkenborch Stachouwer tot Wehe
 • 1848 - 1886 Johan Hendrik Floris van Ewijk
 • 1886 - Isaäc Jan van der Helm
 • 1922 - 1962 Gemeente Maarssen
 • 1962 - 1970 Jacob Gieling
 • 1970 - 1974 Abraham W. Siewertsz. van Reesema
 • 1974 - 1981 B. Vermeulen
 • 1981 - mr. Zweder Otto Hubert Marie baron Van Hövell tot Westerflier

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Historische Kring van Maarssen
 • Plaatsen aan de vecht en de Angstel, 1993
 • Hekken in Nederland

Foto's © Albert Speelman 2024

@