Buitenplaats Vechtoever

Ligging

Maarssen-Dorp - Diependaalsedijk 33

Geschiedenis

Zoals hierboven al vermeld stond er in de 17e eeuw, waarschijnlijk op dezelfde plaats als het huidige huis, een hofstede. Deze hofstede werd gebouwd in het begin van de 17e eeuw door welgestelde kooplieden uit Amsterdam. De naam Vechtoever komt al voor op een kaart uit 1629. Den Oever, zoals deze hofstede ook wel werd genoemd, wordt in 1694 gekocht door Antonio Alvares Machado. Machado was o.a. geldbewaarder van stadhouder Willem III en begeleidde hem op zijn toch naar Engeland in 1688. Zijn zoon Jacob Hiskia Machado bewoonde Den Oever na zijn vader, die in 1707 overleed. Den Oever komt ook voor op een kaart van de Vechtstreek van 1660.

De oudste afbeelding van de hofstede komen we tegen in de 'Zegenpralende Vecht' uit 1719. Tegen het einde van de 18e eeuw behoort Vechtoever aan Gerardus Lambertus Dommer. Hij wil graag aan het huis een kapel bouwen en vraagt daarvoor zelfs toestemming van de paus. In 1797 krijgt hij deze toestemming en heeft hij de kapel laten bouwen. Waarschijnlijk bevond zich deze in de kamer rechts van de ingang, omdat in het stucwerk in het plafond twee harten en vier doornenkronen zijn te herkennen.

Een belangrijke bewoner was Maria Dommer. Zij woonde op Vechtoever na de dood van haar ouders tot 1840. Zij was begaan met het lot van anderen en kocht in 1835 Endelhoven voor de verpleging van bejaarde vrouwen.

Ook Vechtoever kreeg een dergelijke bestemming, toen de laatste privé-bewoner, de heer G.K.S. van Walree, Vechtoever bij testament vermaakte aan de Noordhollandse vereniging: 'Het Witte Kruis' als verblijf voor rustbehoevende verpleegsters. De heer van Walree, heeft in de periude dat hij Vechtoever bewoonde (1898-1910), Vechtoever, dat erg slecht onderhouden was door de vele eigenaren die het huis tussen 1840 en 1898 bewoonden, fraai laten restaureren.

Uit het taxatierapport, dat in 1910 werd opgemaakt, blijkt dat Vechtoever weer een schitterend interieur had, met geschilderd behangsel, Amstel-servies en kostbare schilderijen.

In 1941 kreeg Vechtoever weer een andere bestemming, toen 'Het Witte Kruis' besloot Vechtoever aan de Stichting Arbeidsinstellingen voor geestelijk onvolwaardigen (de A.G.O.) te verhuren. Het huis moest wel worden aangepast voor de huisvesting van 45 jongens. Er is nu geen geschilderd behang meer en de bewerkte panelen van de eikenhouten deuren zijn aan het oog onttrokken; er is toen geen verandering in de indeling van het huis aangebracht.

De ingang, in tegenstelling tot die van Goudestein, is niet aan de Vechtzijde gelegen maar aan de zijde tegenover de Diependaalsedijk.

Het park rond Vechtoever werd tot 1958 afgesloten door een inrijhek met vier hardstenen pijlers met daarop marmeren borstbeelden. Bij de restauratie in 1962 was men van plan weer een hek te plaatsen, inclusief de marmeren beelden, maar dit bleek financieel toch niet haalbaar. Nu zijn de 4 marmeren beelden, voorstellende de Trojaanse Prins Paris en de drie godinnen: Hem, Athena en Aphrodite, op sokkels rondom het huis geplaatst.

Vechtoever had oorspronkelijk twee theekoepels, één aan de Diependaalsedijk (afgebroken na 1832) en één langs de Vecht. Bij een brand in 1920 verloor deze theekoepel zijn bovenbouw; in de jaren zestig is de theekoepel fraai gerestaureerd.

Bewoners

 • - 1628 Joan Huydecoper
 • 1628 - 1653 Emmerentiana Servaes
 • 1653 - 1657 Elias van den Welborch
 • 1657 - 1664 Philips Metsu
 • 1664 - 1671 Pieter Haeck
 • 1671 - 1684 Allerdina Haeck
 • 1684 - 1694 Pieter Martensz. Wiltvanck
 • 1694 - 1707 Antonia Alvares Machado
 • 1707 - 1751 Jacob Hiskia Machado
 • 1751 - 1794 Adriaan Joan Cloeting van Westenappel
 • 1794 - 1795 R.K. Maagdenhuis te Amsterdam
 • 1795 - 1796 Abraham van de Velde
 • 1796 - 1832 Gerard Lambertus Dommer
 • 1841 - 1857 Johanna Geertruida Beugel (50%)
 • 1857 - 1861 Pieter van Cranenburch
 • 1861 - 1870 neven en nichten
 • 1870 - 1882 Johanna Maria van Cranenburgh
 • 1882 - 1884 Jan Albertus Wilhelm Eilers
 • 1884 - 1889 Pahud de Mortanges
 • 1889 - 1898 Jacobus Hermanus Klütgen
 • 1898 - 1904 Martha Jacoba Justina Marlof
 • 1904 Geertruy Elizabeth en Charlotte Jacoba Marlof
 • 1904 - 1911 Gerrit Karel Felix van Walree
 • 1911 - 1953 Noordhollandse vereniging 'Het Witte Kruis'
 • 1953 - 1986 Stichting AGO (Arbeidsinrichtingen voor Geestelijk Onvolwaardigen)
 • 1986 - Anthonius Clemens Maria Bohnenn

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Gids voor Nederlandsche Kastelen en Buitenplaatsen, Allert de Lange, Amsterdam, 1966
 • Historische Kring van Maarssen
 • Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1993

Foto's © Albert Speelman 2024

@