Buitenplaats Vechtwens

Ligging

Maarssen

Andere benaming

De Propheet David, De Koning David

Geschiedenis

1593 wordt Cornelis van Heemskerk eigenaar van heel 'Huis ten Bosch'. Zijn zoon Dirk Cornelis volgt hem op in 1618. Pieter Beltens koopt het geheel in 1627 en hij besluit de grond in 1630 in kavels te verkopen.

De kavel net ten zuiden van Huis ten Bosch is in 1637 in eigendom van Pieter Haring, die in dat jaar de leeneed aflegt. En op 26 juni 1645 komt de Portugesche jood David Cardose bij het Utrechtse Hof de leeneed afleggen. Dat is heel bijzonder want in die tijd mochten joden zich niet in Utrecht vestigen en werden hen op vele andere gebieden grote beperkingen opgelegd. Vermoedelijk liet Cardose het huis bouwen en vernoemde het naar de Bijbelse David, 'De propheet David', hoewel David geen profeet was.

Gedurende de rest van de 17e eeuw blijft het huis in joodse handen. In 1650 legt Jacob Delmond (Belmonte) de leeneed af en hem volgen achtereenvolgens zijn neef Seigneur Jacob de los Rios, de weduwe van De los Rios, Sarah del Soto, haar dochter Lea de los Rios (gehuwd met Anthonie de Almanza) als eigenaars op.

De eerder genoemde Jacob Delmond of Jacomo Delmonte wordt in 1681 aangeslagen voor f. 6,- voor huisgeld, waarmee het huis tot de middelgrote huizen van Maarssen behoort.

In 1700 legt Cornelia Mechteld van Eck de leeneed af en in 1705 haar broer Johan van Eck.

In 1721 duikt de familie Cardose weer op en de buitenplaats wordt dan 'De Koning David' genoemd. Tot 1755 is Aaron Cardose eigenaar.

De Schout en schepenen van Maarssen hadden besloten om over heel Maarssen verspreid 254 brandemmers te plaatsen, die ze vier keer per jaar controleerden. Uit een rondgang in 1791, waarvan een beschrijving bewaard gebleven is, weten we dat op Vechtwensch 2 brandemmers aanwezig zijn en dat de heer Kooijman de eigenaar is.

Ook in 1832 wordt volgens het kadaster deze buitenplaats Vechtwens genoemd en is dan in bezit van de heer Nassau le Lecq.

Bewoners

 • 1637 Pieter Haring
 • 1645 David Cardose
 • 1650 - ca 1681 Jacob Delmond (Belmonte)
 • - seigneur Jacob de los Rios
 • - weduwe van De los Rios, Sarah del Soto
 • - dochter Lea de los Rios
 • 1700 Cornelia Mechteld van Eck
 • 1705 Johan van Eck
 • 1721 familie Cardose
 • - 1755 Aaron Cardose
 • 1791 de heer Kooijman
 • 1832 de heer Nassau le Lecq

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Orgaan van de Historische Kring van Maarssen

Foto's © Albert Speelman 2024

@