Buitenplaats Vierhoeven

Ligging

Maarssen – het huis was gelegen aan de Driehoekslaan ongeveer waar de speeltuin nu ligt.

Andere benaming

(Vierhoven)

Geschiedenis

Reeds in 1647 wordt het huis genoemd in een testament van joffer Steenbergen Bondain. Het is door Huydecoper verkocht aan Dirk Holmans.

Johan Meijn wordt in 1724 eigenaar van de buitenplaats. Jacob Bolten Jaspersz koopt in 1746 het huis. Na zijn overlijden in 1755 wordt zijn vrouw Alida Meijn eigenaresse.

Een overdracht vindt plaats in 1774 van Maria Everdina Bolten (weduwe van Matthijs van Son) aan professor meester Petrus, die het huis verkoopt aan jonkheer Dirk Boldenrijn Hiddo baron van Gansnel genaamd Tengnagel. Hij verkoopt het in 1780 aan C. Schade Klump.

In 1792 koopt David Abraham Teixeras uit Amsterdam de buitenplaats.

Bewoners

  • - Huydecoper
  • - Dirk Holmans
  • 1724 – Johan Meijn
  • 1746 – 1755 Jacob Bolten Jaspersz x Alida Meijn
  • 1755 – Alida Meijn
  • - 1774 Maria Everdina Bolton
  • 1774 – 1780 Petrus
  • 1780 – C. Schade Klump
  • 1792 – David Abraham Teixeras

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Website Historische Kring Maarssen

Foto's © Albert Speelman 2023

@