Buitenplaats Eijckenstein

Ligging

Maartensdijk - Dorpsweg 193

Andere benaming

Gerobolus

Geschiedenis

De oorsprong van de buitenplaats gaat waarschijnlijk terug op een boerderij uit het begin van de 16e eeuw. Schriftelijke bronnen over het huis in deze tijd ontbreken. In de 17e eeuw komt het voor op een kaart onder de naam Gerobolus. De eerste afbeelding van het huis dateert uit de 18e eeuw toen het een herenboerderij was met een trapgevel.

In 1777 kocht Adriaan Hendrik Eyck (1725 - 1802) deze boerderij. Vlak daarna liet deze Utrechtse burgemeester het grootste deel van het gebouw slopen en legde hij de basis voor het huidige huis. Zijn zoon Maurits Jacob Eyck van Zuylichem (1764 - 1853) was lange tijd burgemeester van Maartensdijk. Hij liet het huis verbouwen en was onder meer verantwoordelijk voor de vier zuilen die in 1809 voor het huis werden geplaatst. Zijn zoon Frans Nicolaas Marius (1806 - 1876) erfde na zijn dood van zijn vader het landgoed.

In de loop van bijna honderd jaar dat het landgoed in bezit was van de familie Van Eyck, werd het grondgebied aanzienlijk uitgebreid. In 1876 besloeg het landgoed meer dan 600 hectare.

In 1876 kocht de weduwe van C.W.J. baron Van Boetzelaer van Dubbeldam het landgoed van Frans' weduwe. Het ging haar niet om het huis; zij kocht het als jachtterrein voor haar zoons.

Een van hen, Willem Carel van Boerzelaer, betrok het landhuis in 1878. Met onderbreking in de Tweede Wereldoorlog is het huis sindsdien bewoond door de familie. Het huis is tegenwoordig gesplitst in drie woningen.

In de jaren twintig en dertig van de 20ste eeuw zijn grote delen van het landgoed verkocht. Het huidige omvang van het landgoed is nu nog 182 hectare.

Bewoners

  • 1777 - 1802 Adriaan Hendrik Eyck
  • 1802 - 1853 mr. Maurits Jacob Eyck (van Zuylichem)
  • 1853 - 1876 Frans Nicolaas Marius Eyck van Zuylichem
  • 1876 - 1878 weduwe Elisabeth Charlotta Petronella Both Hendriksen - van Boetzelaer
  • 1878 - 1934 mr. Willem Carel van Boetzelaer
  • 1934 - 1943 mr. Otto Maximiliaan van Boetzelaer
  • 1954 - Rutger Wessel van Boetzelaer

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@