Buitenplaats Koningsrust

Ligging

Maasland - Westgaag 16 - 18

Andere benaming

De Hoef, Berkenbosch

Geschiedenis

De eerst bekende eigenaar van de buitenplaats is Paulus Teding van Berkhout (1609-1672). In 1637 getrouwd met Jacomina van de Vorst (1611-1665), die hem zeven kinderen schonk. Paulus was advocaat voor het Hof van Holland in Den Haag. Hij bezat als eerste van zijn familie aan de Westgaag in Maasland ‘een speelhuys, barg en geboomte, mitsgaders thuinen, boomgaerden, etc’. Hij noemde dit buiten De Hoef.

Na het overlijden van Paulus Teding van Berkhout in 1672 werd de buitenplaats in tweeën gesplitst en verdeeld onder zijn zonen Johan en Pieter.

Johan Teding van Berkhout (1648-1720), heer van Sliedrecht, vestigde zich in 1699 na zijn studie in Leiden in Monnikendam, waar hij pensionaris werd. In 1674 was hij hier burgemeester; later werd hij baljuw van Waterland. Hij trouwde in 1694 met Agnes Vijgh van Ubbergen (1656-1724), een hofdame van koningin Mary, de echtgenote van stadhouder-koning Willem III. Johan gaf de buitenplaats de naam Berkenbosch. Vanwege financiële moeilijkheden moest hij zijn bezittingen verkopen. De buitenplaats in 1695 werd voor ƒ 16.000,-- verkocht aan Govert van Wijn (1642-1738), reder en koopman in Maassluis.

Na het overlijden van Govert in 1738 erfde de aangetrouwde neef Gerard Conigh, die getrouwd was met Catharina de Swart (1662-1718), een dochter van Catharina van Wijn, die een zus van Govert was. Gerard gaf de buitenplaats de naam Koningsrust.

Na het overlijden van Gerard op 13 oktober 1750 werd er een publieke veiling gehouden. Pachtboer Jan van der Valk koopt het land (ruim 58 morgen) en de boerderij. Het buitenhuis werd in 1752 gekocht door de kooiman Johannes Goedenraad (1726-1773). Hij kwam uit Honselersdijk en was niet vermogend. Hij kon de grond met het huis alleen kopen, omdat het huis in zeer slechte staat bevond en gesloopt diende te worden. Het tuinmanshuis en de tuinen waren nog in goede staat.

De buitenplaats omvatte singels, moestuinen, boomgaarden, 'plantagien', een tuindershuis, koetshuis, stalling en een koopmanshuis. Voorts hoorde er nog een boerderij bij met 56 morgen wei-, hooi- en teelland.

Na het overlijden van Coningh werd het buiten in percelen verkocht. Het herenhuis bleek in zo'n slechte staat dat het in 1753 werd gesloopt. Alleen de tuinderswoning bleef behouden.

Bewoners

  • - 1672 Paulus Teding van Berkhout x Jacomina van de Vorst
  • 1672 – 1695 Johan Teding van Berkhout x Agnes Vijgh van Ubbergen
  • 1695 - 1738 Govert van Wijn
  • 1738 - 1750 Gerard Coningh x Catharina de Swart
  • 1752 – Johannes van Uffeleen
  • - familie Van Uffelen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen
  • Alleen de tuinmanswoning (Westgaag 16) en de boerderij (Westgaag 28) zijn bewaard gebleven.

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
  • Broeke, Martin van den e.a. – Buitenplaatsen in het Westland. Met smaak en tot voordeel aangelegd, 2018

Foto's © Albert Speelman 2024

@