Buitenplaats Rust-Hoff

Ligging

Maasland – Oostgaag 11-13

Andere benaming

Leeuwenwoning

Geschiedenis

In 1561 blijkt uit de Tiende Penning dat Cornelis Jan Harmenszoon Cassenaers hier woonde. Hij pachtte bij zijn boerderij 13  morgen land van het St. Annaklooster in Delft, 14 morgen van o.a. de erfgenamen van Willem Pietersz. in Den Hoorn en 1 morgen van de Heilige Geest in Maasland. Tevens was hij ambachtsbewaarder: hij had opdracht om namens de ambachtsheer toezicht te houden op o.a. de waterstand, de molens en de visrechten van de Kralingerpolder.

De boerderij was in 1710 in bezit van de Delftenaar Cornelis van ’s Gravensande (1670-1737), sinds 1696 advocaat voor het Hof van Holland. Hij was op 6 februari 1703 getrouwd met Magdalena van den Mierop (1665-1737). Het echtpaar kreeg één zoon: Cornelis Cornelisz. van ’s Gravensande. Cornelis behoorde tot de kennissenkring van Hubert Kornelisz. Poot (1689-1733), een dichtende boer uit Abtswoude, die in 1716 het bekende gedicht Akkerleven schreef.

In 1816 komt de boerderij in bezit van Jacob Jacobsz. van der Kooij (1791-1859). Op de kadasterkaart van 1811-1832 wordt de boerderij aangeduid met de naam Rust-Hoff. Na zijn overlijden werd hij opgevolgd door zijn zoon Johannes van der Kooij (1813-1873), die op zijn beurt werd opgevolgd door zijn zoon Arij van der Kooij (1863-1941), die gehuwd was met Sara van Dorp.

In de 20ste eeuw is het wapen van Van Dorp vervangen door het wapen van de familie Van Klapwijk, een aanzienlijk boerengeslacht uit de omgeving van Pijnacker. Willem van der Kooij (1932-2011) was getrouwd met Hendrika Klapwijk. Hun zonen verhuisden in 1990 naar een nieuwe boerderij in ‘de Put’.

De familie A.F. Backelandt woont tegenwoordig op de Leeuwenwoning. Zij hebben het gehele pand laten restaureren en verbouwen.

Bewoners

 • 1561 - Cornelis Jan Harmenszoon Cassenaers
 • 1710 – 1736 Cornelis van ’s Gravensande x Magdalena van den Mierop
 • 1791 – 1859 Jacob Jacobsz. van der Kooij
 • 1859 – 1873 Johannes van der Kooij
 • 1873 – 1941 Arij van der Kooij x Sara van Dorp
 • 1941 – 2011 Willem van der Kooij x Hendrika Klapwijk
 • 2017 – familie A.F. Backelandt

Huidige doeleinden

 • Verdwenen
 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk
 • Het huis is niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Broeke, M van den e.a. - Buitenplaatsen in het Westland, 2018

Foto's © Albert Speelman 2024

@