Buitenplaats Vaeshartelt

Ligging

Meerssen - Weert 9

Geschiedenis

In de 14e eeuw bezat de eigenaar Servaas van Mulcken een deel van het bos van Hartelt. Vanaf het einde van de 14e eeuw is er sprake van de naam Vaeshartelt: Hartelt van (Ser)Vaes. In de loop van de eeuwen was het bezit in van verschillende families.

Van 1841 tot 1851 was het in bezit van koning Willem II (1792 - 1849). Na zijn overlijden werd het gekocht door P. Regout. In 1954 werd het landgoed eigendom van de gemeente Maastricht, die het in 1956 weer doorverkocht.

Bewoners

  • 1841 - 1851 koning Willem II
  • 1851 - P. Regout
  • 1954 - 1956 gemeente Maastricht

Huidige doeleinden

Hotel-restaurant Kasteel Vaeshartelt

Opengesteld

Het huis is toegankelijk voor gasten. Het park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Hekken in Nederland

Foto's © Albert Speelman 2024

@