Buitenplaats De Rusthof

Ligging

Middelburg - gelegen aan de zuidzijde van de Segeersweg.

Andere benaming

Het Huis te Wateringe

Geschiedenis

Tot circa 1680 heette het "Huis te Wateringe". De toenmalige eigenaar, de ontvanger-generaal van Zeeland, Johan van der Stringe gaf het de naam "De Rusthof". "Als zijnde geen Hof van gewoel, gelijk alle der Vorsten Hoven, maer een Hof van Stilheit en rust, daer hy de lastige sorgen van bestieren der Staets-saken gewoon is wat af te leggen, om sich door soete rust te verquikken", aldus de eigenaar.

De buitenplaats had een bloemhof, een moestuin, een grote vijver en een dierenpark met herten, hinden, tortelduiven alsmede "rare Hoenderen en Entvogelen". Verder stond er tussen verschillende "Beelden en Borststukken" een originele altaarsteen opgesteld, opgevist uit de buiten Domburg gelegen ruinen vande tempel van de Godin Nehalennia.

Het hoofdgebouw zou reeds voor 1820 zijn gesloopt.

Bewoners

  • - Johan van der Stringe
  • - de heer Columba en de heer A. Drijfhout

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@