Buitenplaats Den Dolphijn

Ligging

Middelburg - Kruitmolenlaan, ter hoogte van de Dolfijnstraat

Andere benaming

Swerf-rust

Geschiedenis

De vermoedelijke bouwer van de buitenplaats, Willem Lievensz. van Vrijberghe (1624 -1679) was heer van Nieuwland en woonde in Middelburg. In 1672 werd de buitenplaats verkocht aan Johan François Velters. Deze kocht in 1678 van Middelburg de heerlijkheid Wellinckwerve. Hij trouwde met Maria van Heyningen, na haar dood in 1672 hertrouwde hij met Johanna van Essen. Zij stierf in 1681. Een derde huwelijk, met Anna Maria Crane, eindigde met het overlijden van Velters in 1685. In 1685 verkoopt de weduwe Velters de buitenplaats aan Steven Schorer (1651 - 1698). Schorer was een koopman uit Middelburg. Vanaf 1690 bewindhebber van de Oostindische Compagnie ter Kamer Zeeland en bekleedde daarnaast geen functies in de politiek. Nadat zijn derde vrouw, Anna de Vicq, overleed in 1719 erfde zijn zoon, Daniël Schorer, uit deze huwelijk de buitenplaats. In 1722 breidde hij zijn bezitting uit door de aankoop van de boerderij Hoogendack. Deze hofstede bestaat tegenwoordig nog onder de naam "Douwendale". Hij overleed in 1746 en liet de buitenplaats na aan zijn echtgenote, Sara Roëll. Zij werd als eigenares opgevolgd door Anna Maria Schorer, geboren uit de eerste huwelijk van Daniël Schorer. Anna Maria (1716 -1751) was getrouwd met Cornelis Anthony Vos (1722 - 1781). Zij woonden in Utrecht en de buitenplaats werd verhuurd aan een neef van Anna Maria, Willem Schorer. Na het overlijden van Anna Maria in 1751 werd de verhuur voortgezet. Het huis ging over naar het pasgeboren dochter Sara Maria Vos (1751 - 1784). Cornelis Anthony verkocht namens haar dochter het buiten in 1765 aan Willem Schorer. Willem Schorer (1725 - 1793) was de zoon van Johan Assuerus, die de buitenplaats De Griffioen in Middelburg bewoonde. Willem trad in 1759 in het huwelijk met Johanna Philippine van Herzeele (1735 - 1790). In 1793 erfde zijn schoonzoon, Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, de buitenplaats. Hij is getrouwd met Petronella Schorer (1760 - 1803). In 1815 had hij door een erfenis de heerlijkheid Ritthem in bezit gekregen. En noemde zich nadien Lambrechtsen van Riithem. Na zijn dood in 1823 kwam de buitenplaats in handen van zijn zoon Willem Nicolaas (1791 - 1895), die gehuwd was met Anna Maria van Adrichem. Zijn oudste zoon, Nicolaas Cornelis Lambrechtsen van Ritthem (1824 - 1895), volgde hem op als eigenaar van de buitenplaats. Na zijn overlijden in 1895 werd kort daarna de buitenplaats gesloopt. In 1963 kocht de gemeente Middelburg de boerderij die op de voormalige huisplaats was opgetrokken, met de omliggende gronden. Alles werd opgeruimd om plaats te maken voor de nieuwbouwwijk Dauwendaele.

Bewoners

 • - < 1672 Willem Lievensz. van Vrijberghe
 • 1672 - 1685 Johan François Velters
 • 1685 - 1719 Steven Schorer x Anne de Vicq
 • 1719 - 1746 Daniël Schorer x Sara Roëll
 • 1746 - 1765 Anna Maria Schorer x Cornelis Anthony Vos
 • 1765 - 1793 Willem Schorer
 • 1793 - 1823 Nicolaas Cornelis Lambrechtsen x Maria Petronella Schorer
 • 1823 - 1856 Willem Nicolaas Lambrechtsen van Ritthem x Anna Maria van Adrichem
 • 1856 - 1895 Nicolaas Cornelis Lambrechtsen van Ritthem
 • > 1895 sloop van de buitenplaats

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Jan Arends - Buitenplaatsen op Walcheren

Foto's © Albert Speelman 2024

@