Buitenplaats Het Essenvelt

Ligging

Middelburg

Andere benaming

(Essenveld)

Geschiedenis

Uit een transportakte van de Landvierschaar van Vlisisngen staat vermeld dat op 28 februari 1710 een zekere monsieur Jacobus van Essen koper is van "eenhofstede met Heerewoninge, boerewoninge, stallinge en bakkeete". Hij kocht het landgoed van monsieur Cornelis Taarling, koopman in Middelburg.

In 1763 is de buitenplaats verkocht aan Willem de Meester. En in 1778 is het in bezit van Pieter Bos. Diens weduwe werd in 1804 als eigenaar vermeld. In een advertentie in de Middelburgsche Courant van 22 juni 1809 werd op donderdag 6 juli een "hofstede met heerenhuizinge, zomerhuis en stal genaampt Essenveld" te koop aangeboden. Jacob Reierse, de buurman die aan de overkant van de weg boerde op de hofstede Thuinenburg werd de eigenaar.

Hoe het daarna is gegaan met de buitenplaats is niet bekend. Vermoedelijk is het niet lang daarna gesloopt, mogelijk na het overlijden van Jacob Reierse in 1815. Bij het overlijden van Adriana Baijens, de echtgenote van Jacob Reierse in 1837, werd in een inventaris nog wel de hofstede Zandweg genoemd, maar Essenveld niet meer. Op de kadastrale kaart van Koudekerke van 1823 staat alleen de grachten nog aangegeven.

In de zomer van 2007 werd er door RAAP een onderzoek uitgevoerd naar de ligging van de buitenplaats. Alleen een deel van het voorterrein werd onderzocht. Er wordt gekeken of Het Essenvelt gevrijwaard kan blijven in de planvorming van de woonwijk Essenvelt.

Bewoners

  • - 1710 Cornelis Taarling
  • 1710 - 1763 Jacobus van Essen
  • 1763 - Willem de Meester
  • 1778 - Pieter Bos
  • 1804 - 1809 weduwe van Pieter Bos
  • 1809 - 1815 Jacob Reierse x Adriana Baijens

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Brochure Middelburg Walcherse Archeologische Dienst - 'Buitenhof 'Het Essenvelt'

Foto's © Albert Speelman 2021

@