Buitenplaats Klarebeek

Ligging

Middelburg - gelegen ter hoogte van de Gerbrandylaan en de Noordweg

Andere benaming

(Claerebeek, Klarenbeek)

Geschiedenis

De aanleg van de buitenplaats zal gestart zijn na 1666, wanneer David van Reygersberghe, heer van Gapinge en bewindhebber van de Verenigde Oostindische Compagnie, met zijn tweede vrouw Clara Velters trouwt en de buitenplaats naar haar vernoemt. David sterft in 1678 onverwacht en laat de werken onafgewerkt achter. In de Walcherse Arkadia van Mattheus Gargon uit 1715 lezen we: "De plaats heet Klarenbeek, na den naam van des bouwheers vrouw; en legt vermaaklijk in haar geboomte, met vischrijke vijvers, zinlijke bloemperken, en geneuglijke wandelpaden, daar zich 't oog kan vermaken, niet verzadigen kan". En verder "...de schoone poorte...is de geringste van Walcheren niet, en ware de Bouw-Heer zo vroeg niet gestorven, 't huis zoude dat heerlijk begin overtroffen hebben".

Isaac Tulleken kocht de buiten in 1702. De familie bekleedde in die periode vele belangrijke politieke functies in Zeeland. Ongetwijfeld zal in deze periode de buitenplaats zijn uitgegroeid tot een ideale ontmoetingsplek van hoge heren, weg van de stedelijke drukte. In januari 1738 overlijdt Isaac Tulleken en wordt hij begraven in de Koorkerk van Middelburg. De buitenplaats blijft in bezit van zijn echtgenote Anna Catharina Duvelaar. Het gezin is kinderloos gebleven en als zij in 1771 overlijdt wordt ook het hof met de andere bezittingen onder de erfgenamen verdeeld. Vermoedelijk verliest de buitenplaats vanaf dan haar functie en worden de gronden weer opgesplitst.

Op 1 april 1811 verkocht hij het geheel aan Adriaan Isaac Snouck Hurgronje. Hij vergrootte in 1826 zijn bezittingen met de aankoop van de buitenplaats Zorgvrij, waartoe ook het speelhuis Het Paradijs behoorde. Sindsdien waren er vier buitenplaatsen in handen van één eigenaar.

Via een openbare verkoop op 17 juni 1914 werd het door de erven Snouck Hurgronje verkocht en viel het bezit uiteen. Veldzigt kwam in eigendom van de aannemer Jan Lindenbergh.

Het huidige aanzien dateert van een verbouwing in 1865 - 1866 voor A.P. en S.W. Snouck Hurgronje. In 1914 kwam er een kwekerij op het terrein en werd het gebouw aangepast.

Bewoners

  • ca. 1666 - 1678 David van Reygersberghe x Clara Velters
  • 1702 - 1738 Isaac Tulleken x Anna Catharina Duvelaar
  • 1738 - 1771 Anna Catharina Duvelaar

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@