Buitenplaats Poppenroede Ambacht

Ligging

Middelburg - Seisweg ter hoogte van nr 224

Geschiedenis

In 1679 werd de kleine buitenplaats Poppenroede gekocht door Jacob de Kuyser. Hij was van 1695 tot 1716 schepen, raad en een aantal malen burgemeester van Middelburg. Na het overlijden van Kuyser in 1719 kwam de hofstede in handen van de koopman Ewaldus Reynvaan. In 1750 was de buitenplaats niet veel meer dan een huisje, speelhof en een boomgaard daaromheen, met een rechthoekig bassin erin.

In 1759 ging de eigendom over op Michiel Adriaan van Pantegem Pille. Pille overleed in 1762, waarna de erfgenamen het bezit te koop aanboden. Op 22 februari 1763 verkoopt Pille's weduwe, Anna Maria Cunaeus, de buitenplaats aan Daniël Radermacher (1722 - 1803), heer van Nieuwerkerk.

Niet lang nadat hij in bezit was gekomen van Poppenroede, ging hij aan slag om een plan voor zijn lusthof te maken. Een plattegrond uit 1763, door Radermacher eigenhandig getekend, getuigt van zijn kennis van de regelen van de architectuur. Hij wilde een tuin naar zijn eigen ontwerp aanleggen, gebaseerd op de nieuwste mode uit Frankrijk. Een op architectonische principes gebaseerde tuin.

De aanleg van de buitenplaats valt samen met de vroegste verschijningen van het neo-classicisme in de vormgeving van interieurs en architectuur van de gebouwen.

Op 8 maart 1803 overleed Daniël Radermacher op 80-jarige leeftijd in zijn woning in Middelburg. De buitenplaats kwam in handen van Radermachers dochter Petronella Maria. Zij was gehuwd met Jan Willem van Dusseldorp de Superville.

Na de dood van Van Dusseldorp de Superville erfde zijn dochter Jacoba Sara de buitenplaats. In 1813 was zij in het huwelijk getreden met Reinbrand Johan Boddaert, officier van justitie in Middelburg. Dit echtpaar kreeg veertien kinderen: tien dochters en vier zonen.

Boddaert overleed in oktober 1834. Zijn weduwe bleef in Middelburg wonen en liet de buitenplaats afbreken. Op de plaats van de het tuinmanshuis verrees een boerderij. De vijvers werden gespaard, tot ook zij bij de inundatie van Walcheren in 1944 verdwenen. Tegenwoordig liggen op de plaats van het voormalige buiten een fruitboomgaard en een bijbehorende gebouwencomplex. De oprijlaan daarnaartoe geeft nog de plaats aan, waar de oprit van Radermachers lusthof zich ooit uitstrekte.

Bewoners

  • 1679 - 1719 Jacob de Kuyser
  • 1719 - 1759 Ewaldus Reynvaan
  • 1759 - 1763 Michiel Adriaan van Pantegem Pille
  • 1763 - 1803 Daniël Rademacher
  • 1803 - Petronella Maria x Jan Willem van Dusseldorp de Superville
  • - > 1834 Jacoba Sara x Reinbrand Johan Boddaert

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren.

Foto's © Albert Speelman 2024

@