Buitenplaats 't Hof Ramsburg

Ligging

Middelburg - industrieterrein Ramsburg

Geschiedenis

Aan het eind van de 17e / begin 18e eeuw werd de buitenplaats gebouwd door de heer Balgrie. In het Zeeuws Archief leverde geen informatie over deze heer. Wel werd gestuit op de naam Balguerie, die in de bewuste tijd een wijnkoopman was.

De restanten van de buitenplaats werden in juni / juli 2009 opgegraven op het industrieterrrein Ramsburg door de Walcherse Archeologische Dienst op het toekomstige terrein van de Delta.

Het hoofdgebouw moet een vrij chique complex zijn geweest met een fraaie façade met zuilen aan de kant van de Oude Veerseweg. Het erf was afgebakend met grachten en een tuinmuur en de aangelegde tuin werd opgesierd door twee lange rechthoekige vijvers. In de grachten, afgedankte regentonnen en afvalkuilen werd een grote hoeveelheid afgedankt gebruikswaar, zoals aardewerk, kookgerei en ... grote hoeveelheden wijnflessen gevonden.

Halfweg de 19e eeuw werd deze buitenplaats gesloopt.

Bewoners

  • 17e / 18e eeuw - de heer Balgrie

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@