Buitenplaats Roozenburg

Ligging

Middelburg - Segeersweg 9

Geschiedenis

In 1802 legde Wilhem Nicolaas Lambrechtsen en zijn zusje Johanna Adriana Maria Lambrechtsen, destijds pas 11 en 10 jaar oud, de eerste steen voor de buitenplaats. Het werd gebouwd door de dames Johanna Godefria en Hillegonda Catherina Schorer, dochters van Willem Schorer. De vader van de beide kinderen, Nicolaas Lambrechtsen (1752-1823), was getrouwd met de derde en tevens oudste dochter Maria Petronella Schorer. Zij woonden na het overlijden van Wilhem Schorer in 1793 op de buitenplaats De Dolfijn. Na het overlijden van Johanna Godefria im 1809 kwam Roozenburg op naam te staan van de beide kinderen Lambrechtsen. Nadat tenslotte in 1820 ook haar jongste tante, Hillegonda Catherina, was overleden ging Johanna Lambrachtsen, die in 1821 huwde met Adriaan Isaak Snouck Hurgronje, met haar man het landhuis bewonen.

In 1825 werd de buitenplaats aangekocht door Gerrardus Jacobus Ackermans uit Middelburg. Voor het huis bevond zich een ronde oprijlaan, met bomen en bloemperken in het middenstuk terwijl er elders een moestuin, 2 boomgaarden, een grote en een kleine vijver te vinden waren. In de jaren 1867-1872 werd door de aanleg van het kanaal door Walcheren en de spoorlijn het grondgebied aanzienlijk verkleind.

In 1886 werd het huis bewoond door een kleindochter van Ackermans die getrouwd was met notaris Baris Agathus Verhey. Tientallen jaren is het huis in bezit geweest van deze familie, totdat het in 1944 door mevrouw Clara Verhey werd verkocht. Nadat het buiten na de oorlog nog enige tijd is bewoond door de familie P. Neve kwam het tenslotte in handen van de Woningbouwvereniging Middelburg. Deze liet het opknappen en er in vier wooneenheden in creëren, welke in 1986 als zodanig in gebruik werden genomen.

Bewoners

  • 1802 - 1809 Johanna Godefria en Hillegonda Catherina Schorer
  • 1809 - 1820 Hillegonda Catharina Schorer
  • 1821 - 1825 Johanna Adriana Maria Lambrechtsen x Adriaan Isaak Snouck Hurgronje
  • 1825 - Gerradrdus Jacobus Ackermans
  • 1886 - Baris agathus Verhey
  • - 1944 Clara Verhey
  • - P.Neve
  • - Woningbouwvereniging Middalburg

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@