Buitenplaats Thoornvliet

Ligging

Middelburg - Koudekerkseweg 129

Andere benaming

Toorenvliedt

Geschiedenis

In 1690 verkocht een zekere Iman van Nieuwenhove een boerderij aan Petrus Pottey. Na zijn overlijden hertrouwde zijn weduwe Maria Tresel in 1713 met Simon Mersen. Na het overlijden van mevrouw Tresel in 1725 werden haar bezittingen in het openbaar geveild. Op de veilingbiljet werd het huis omschreven als "een Schoone, Playsante en Welgelgen Hof-Stede, genaamt Thoorn Vlied, met zun Heeren Huys, Dreven en Plantagie, Visrijke Vyvers".

Het huis werd gekocht door Galenus Tresel. In 1697 is hij getrouwd met Susanna Maria de Kuyser. Nadat zij in 1722 was overleden, trouwde hij met Catharina Elisabeth Christiaanse.

In 1747 is Tresel overleden. Zijn buitenverblijf kwam in handen van zijn dochter Susanna Barbara Tresel. Zij trouwde twee keer. De eerste keer met Lieven Bevers en na zijn dood in 1731 hertrouwde zij met Isaac Peny, die in 1742 overleed. Zij was van plan om haar buitenplaats te veranderen, maar tot een daadwerkelijke verbouwing kwam het niet. Zij overleed al in 1749.

De buitenplaats kwam vervolgens in handen van Galenus Tresel Bevers (1725 - 1770), de zoon uit het eerste huwelijk van Susanna Barbara Tresel. In 1745 was hij getrouwd met Petronella Maria Radermacher, dochter van Samuel en zuster van Daniël Radermacher. Hij liet het huis verbouwen. In 1760 overleed Bevers' echtgenote, net nadat de verbouwingen waren afegerond. Drie jaar later hertrouwde hij met Cecilia Maria Steengracht, weduwe van Pieter Boudewijn Peny.

Na het overlijden van Gelanus Tresel Bevers in 1770, kwam de buitenplaats voor de helft in handen van zijn enige nog in leven zijnde dochter Susanne Maria Bevers. De andere helft kwam in handen van Bevers' kleindochter Sara Susanna Maria Verwout Noiret. De weduwe van Bevers behield het vruchtgebruik van de buitenplaats en de bijbehorende boerderij Vreeden Acker.

Na de dood van de weduwe Bevers in 1779 verkocht Sara Noiret haar erfdeel aan haar tante Susanna Maria Bevers. Zij was in 1765 getrouwd met Johan Pieter van den Brande. Deze was toen al enkele jaren eigenaar van de buitenplaats Sint Jan ten Heere bij Westkapelle. In 1781 pverleed Susanna Maria Bevers, waarna haar weduwnaar het buiten erfde

In 1794 overleed Van den Brande en liet de buitenplaats na aan zijn tweede dochter Johanna Maria van den Brande (1773 - 1829). Johanna trouwde inn 1794 met Jacob Hendrik Schorer. (1760 - 1822). Hij was weduwnaar van Johanna Cornelia Thibaut.

In opdracht van Schorer onderging de buitenplaats grote veranderingen. De tuin werd volledig in landschappelijke stijl aangelegd.

Na de dood van Jacob Hendrik Schorer in 1822 bewoonde zijn weduwe de buitenplaats tot haar overlijden in 1829. Het goed vererfde daarna op haar enige zoon, jhr. mr. Johan Cornelis Schorer (1801 - 1856).

In 1825 werd hij door koop ambachtsheer van de beide Souburgen en noemde zich nadien Schorer van de Souburgen. Hij overleed op 10 juli 1856. Zijn weduwe, jvr. Mary Vincentia de Jonge, hertrouwde met jhr. C.P.L. van Kinschot. Mary Vincentia overleed in 1887. Haar zoon uit het eerste huwelijk, jhr. mr. Leonard Schorer, erfde de buitenplaats en woonde er tot zijn dood in 1907. Het achterste gedeelte van het park werd in die tijd veranderd in een weiland. Zijn weduwe Elsiena Hendrika Reinhardina Plaat bewoonde vervolgens het buiten.

In 1922 is zij overleden en de buitenplaats kwam toen in bezit van haar dochter jvr. Mary Vincentia Schorer, die was getrouwd met prof. dr. Johan Huizinga. Hij overleed in 1945 in De Steeg bij Arnhem. De buitenplaats stond onder water als gevolg van de inundatie van Walcheren. Het huis en park hadden zwaar te lijden gehad vande inkwartiering van de Duitse soldaten.

Het huis werd door de erven Huizinga verkocht en ingericht tot een school. Het fungeert nu als regiokantoor van Staatsbosbeheer.

Bewoners

 • - 1690 Iman van Nieuwenhove
 • 1690 - < 1713 Petrus Pottey x Maria Tresel
 • < 1713 - 1725 Maria Tresel x Simon Mersen
 • 1725 - 1747 Galenus Tresel x Susanna Maria de Kuyser / Catharina Elisabeth Christiaanse
 • 1747 - 1749 Susanna Barbara Tresel
 • 1749 - 1770 Galenus Tresel Bevers
 • 1770 - 1779 Sara Susanna Maria Verwout Noiret
 • 1770 - 1781 Susanna Maria Bevers x
 • 1781 - 1794 Johan Pieter van den Brande
 • 1794 - 1829 Johanna Maria van den Brande x Jacob Hendrik Schorer
 • 1829 - 1856 jhr. mr. Johan Cornelis Schorer x jvr. Mary Vincentia de Jonge
 • 1856 - 1887 jvr. Mary Vincentia de Jonge x jhr. C.P.L. van Kinschot
 • 1887 - 1922 jhr. mr. Leonard Schorer x Elsiena Hendrika Reinhardina Plaat
 • 1922 - 1948 jvr. Mary Vincentia Schorer x prof. dr. Johan Huizinga
 • 1948 - 1990 school
 • 1990 - Staatsbosbeheer

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk
 • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Buitenplaatsen op Walcheren.
 • Hekken in Nederland

Foto's © Albert Speelman 2022

@