Buitenplaats Veldzicht

Ligging

Middelburg - S. van Beaumontstraat 61

Andere benaming

(Veldzieht, Veldzigt)

Geschiedenis

De buitenplaats, gelegen aan de Buitensingel buiten de Vlissingsepoort, wordt voor het eerst genoemd in een akte van 1 juli 1777, waarbij deze wordt aangekocht door Dirk Wagtels van Jan Hendrik Slootman. Anna Maria Steengracht, weduwe van Bonifacius Matthias Pous, thans echtgenote van ds. Johannes de Fremery, verkocht op 6 mei 1801 de buitenplaats Veldzigt "met herenhuis, koepel, stal, een huiserf en speelhof zijnde drie woningen, weilanden, landerijen, losse goederen, etc" aan Anthony de Wind, die in 1802 ook de buitenplaats Zeerust kocht en deze toevoegde aan de eigendommen van Veldzigt.

Op 1 april 1811 verkocht hij het geheel aan Adriaan Isaac Snouck Hurgronje. Hij vergrootte in 1826 zijn bezittingen met de aankoop van de buitenplaats Zorgvrij, waartoe ook het speelhuis Het Paradijs behoorde. Sindsdien waren er vier buitenplaatsen in handen van één eigenaar.

Via een openbare verkoop op 17 juni 1914 werd het door de erven Snouck Hurgronje verkocht en viel het bezit uiteen. Veldzigt kwam in eigendom van de aannemer Jan Lindenbergh.

Het huidige aanzien dateert van een verbouwing in 1865 - 1866 voor A.P. en S.W. Snouck Hurgronje. In 1914 kwam er een kwekerij op het terrein en werd het gebouw aangepast.

Bewoners

  • - 1777 Jan Hendrik Slootman
  • 1777 - Dirk Wagtels
  • - 1801 Anna Maria Steengracht x Johannes de Fremery
  • 1801 - 1811 Anthony de Wind
  • 1811 - Adriaan Isaac Snouck Hurgronje
  • - 1914 erven Snouck Hurgronje
  • 1914 - Jan Lindenbergh

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zeeland

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@