Buitenplaats Zeerust

Ligging

Middelburg

Geschiedenis

Op 20 februari 1784 (?) vindt het transport plaats van de buitenplaats of speelhof Zeerust, staande en gelegen aan de Singel buiten de Vlissingsepoort onder de zuidwatering in de Haijman in de blok aan de zuidzijde van Pier Schroeweg. De buitenplaats werd verkocht door Engelbert Johan van der Mandere aan Daniël van Rhee.

Op 15 september 1786 (?) werd het verkocht door Susanna Boone, weduwe van Dirk Wagtels, aan Engelbert Johan van der Mandere. Dirk Wagtels had de buitenplaats eerder gekocht van de heer Slootman.

De buitenplaats wordt op 24 mei 1802 verkocht door Anthonij Huijman en Calenus Dignus Steengracht, als executeurs in de boedel van Willem Evertsen, aan Anthonij de Wind (1754-1824). Op 1 april 1811 wordt het verkocht aan Adriaan Isaac Snouck Hurgronje en bij de buitenplaats Veldzicht voegde. In 1914 word het door de erven Snouck Hurgronje weer verkocht.

Bewoners

  • - de heer Slootman
  • - 178? Susanna Boone
  • 178? - 178? Engelbert Johan van der Mandere
  • 178? - Daniël van Rhee
  • - 1802 Willem Evertsen
  • 1802 - 1811 Anthonij de Wind
  • 1811 - Adriaan Isaac Snouck Hurgronje
  • - 1914 erven Snouck Hurgronje

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@