Buitenplaats Zorgvrij

Ligging

Middelburg

Geschiedenis

Op 12 september 1805 werd de buitenplaats verkocht door Maria de Visser aan Anthony Fokker. Na het overlijden van Anthony Fokker verkopen de erven de buitenplaats op 19 mei 1825 aan Abraham Fokker. Deze is getrouwd met Elisabeth Suzanna Boom. Na het overlijden van Abraham verkoopt zij het in 1826 aan Cornelis Hondsmerk. Op 1 juli 1826 werd de buitenplaats, samen met het speelhuis Het Paradijs, aangekocht door Adriaan Isaac Snouck Hurgronje, die het bij zijn buitenplaats Veldzicht voegde. In 1914 verkopen de erven Snouck Hurgronje het bezit.

Bewoners

  • - 1805 Maria de Visser x Johannes Hermanus Waterlander
  • 1805 - Anthony Fokker
  • - 1825 erven Anthony Fokker
  • 1825 - Abraham Fokker x Elisabeth Suzanne Boom
  • -1826 Elisabeth Suzanna Boom
  • 1826 Cornelis Honsmerk
  • 1826 - Adriaan Isaac Snouck Hurgronje
  • - 1914 erven van Snouck Hurgronje

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@