Buitenplaats Zwaansvliet

Ligging

Middenbeemster - Volgerweg 83

Andere benaming

(Zwaanvliet, Swaenvliet)

Geschiedenis

De buitenplaats werd in 1628 gebouwd door François van Os (1592- ), tweede zoon van de koopman Dirck van Os, een steenrijke koopman en initiatiefnemer van de droogmaking van de Beemster. François trouwde in 1625 met Agneta Pels (1592-1631). Na haar overlijden hertrouwde hij met Sara Wijs (1592- na 1666).

Vanaf 1690 was de buitenplaats in bezit van hoofdingeland mr. François Hinlopen (1657-1719). Getrouwd met Sara van Reijgersbergh (1657-1735). Zij kregen vier kinderen en Jan Hinlopen (1686-1748) erfde de buitenplaats. Hij trouwde met Anna van Goor. Hun kinderen kregen de achternaam Van Goor Hinloopen mee.

Zoon Cornelis van Goor Hinloopen was van 1748 tot 17890 secretaris van de Beemster, waarna zijn zoon Pieter dat ambt van hem overnam.

In 1786 werd de hofstede Zwaansvliet met land, vee, rijtuigen, paarden, tuingereedschap, broeierijen en beelden (op de poort) getaxeerd voor ƒ 16.000,00. De bakstenen poort werd gesierd met twee beelden, die de Voorzichtigheid en het Lot symboliseren. Ze worden toegeschreven aan Rombout Verhulst (1624-1698) en dateren vermoedelijk uit 1660-1665. Sinds 1907 sieren de beelden de tuin van het Rijksmuseum te Amsterdam.

De laatste eigenaar van de buitenplaats was Cornelis oudste zoon Jan van Goor Hinloopen. Hij was in 1820 dijkgraaf van de Beemster en vanaf 1789 tevens burgemeester van Purmerend. Hij overleed op 6 oktober 1833.

Na zijn overlijden nam Trijntje Pan in 1835 de buitenplaats over. In 1854 kocht Pieter Koning het vervallen buiten en viel de buitenplaats in 1855 onder de slopershamer.

Omstreeks 1920 werd het poortwachtershuisje gesloopt en de beelden verdwenen. Aan de Volgerweg stonden tot aan de begin van de jaren zeventig de vervallen hekpijlers van de buitenplaats. In verband met de aanleg van Rijksweg 7 werden de brug en de hekpijlers door Rijkswaterstaat overgenomen van de toenmalige eigenaar. In 1972 werd sloopvergunning verleend voor het afbreken van de brug en de pijlers, onder voorwaarde dat het geheel bij Volgerweg 66 zou worden herbouwd.

De pijlers werden bekroond door twee levensgrote gebeeldhouwde vrouwenfiguren van Van Logteren. Deze beelden zijn opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam.

In 2006 - 2007 zijn de hekpijlers van de buitenplaats herbouwd bij het Beemster Arboretum aan de Nekkerweg 67a.

Bewoners

  • 1628 - François van Os x Agneta Pels x Sara Wijs
  • 1690 – François Hinlopen x Sara van Reijgersbergh
  • - Jan Hinlopen x Anna van Goor
  • - Cornelis van Goor Hinloopen
  • - 1833 Jan van Goor Hinloopen
  • 1835 – Trijntje Pan
  • 1854 – Pieter Koning

Huidige doeleinden

  • Verdwenen
  • Hekpijlers bij het Beemster Arboretum aan de Nekkerweg 67a.

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@