Hof van Moerkerken

Ligging

Mijnsheerenland - Wilhelminastraat 66

Geschiedenis

Vrank van Praet, ambachtsheer van Mijnsheerenland, gaf rond 1440 opdracht een ambachtsherenhuis aan de over van de Binnenmaas te stichten. Het bleef tot 1566 in bezit van de familie Van Praet van Moerkerken. In dat jaar besloot de ambachtsheer het Hof en alle rechten in Moerkerken voor ƒ 51.000,-- te verkopen. Het werd gekocht door Goiswijn van Raasvelt, gehuwd met Vrouwe Ermgard van Bommelsberg (genaamd Van Honsteyn.

In de 17e eeuw werd het Hof evenwel als 'vastel' omschreven en ook wel als een 'tamelick' herenhuis. In 1620 levert een huurakte de volgende omschrijving op: 'het huijs en hoff te Moerkerken, de keete, duijfhuijs, boomgaert, thuijn, visscherij van de haven van Moerkerken, het lant achter den voorsz. thuijn, mittsgaders het lant en rijetvelt lancq den maeskant'.

In 1634 verkocht de kleinzoon van Goiswijn van Raasvelt de heerlijkheid en de daarbij behorende rechten voor een bedrag van ƒ 140.000,-- aan Geertruid van Kerckhove, weduwe van Florens van Schaterbosch. Na haar overlijden besloot haar zoon en erfgenaam Johan van Overrhijn en Schaterbosch de heerlijkheid over te dragen aan de twee kinderen van zijn zuster. Na diverse onderlinge verkopen en boedelscheidingen werd in 1660 Hendrik Duyst van Voorhout en François Doublet eigenaar van het Hof. In 1663 gaven zij opdracht het toen afgebrande huis af te breken en een bestek voor de herbouw op te maken. In 1664 verrees het nieuwe gebouw met een schuur, duifhuis en bijkomende werken, zoals oprijlaan en toegangshek.

François Doublet werd in 1754 de enige eigenaar. Na 11 jaar verkocht hij alle rechten aan Arij de Coningh (1712 - 1784). Hij was in 1743 gehuwd met Aagje van Assendelft (1720 - 1747). In 1776 liet hij aan het begin van de oprijlaan een fraai inrijhek met hardstenen hekpalen en een brug met obelisken oprichten, tevens werd het huis aan de eisen van de tijd aangepast. Na het overlijden van Arij in 1784 volgde zijn zoon Assendelft (1747 - 1803) hem op als ambachtsheer en schout van Mijnsheerenland en als eigenaar en bewoner van het Hof.

Na het overlijden van Assendelft in 1803 werd zijn echtgenote Cornelia Theodora van der Houven (1771 - 1863) vrouwe van Mijnsheerenland. Zij trouwde in 1804 met de plaatselijke predikant Jan Knottenbelt. Haar dochter Elizabeth van Assendelft de Coningh (1798 - 1880) erfde na het overlijden van haar moeder in 1863 de titel vrouwe van Mijnsheerenland en het Hof.

In 1880 is Elizabeth overleden en haar zoon Jan van Gennep (1830 - 1911) werd eigenaar van het Hof. In 1894 heeft hij het Hof en de daarbij behorende rechten tijdens een openbare verkoop voor ƒ 19.000,-- verkocht aan de 's-Gravendeelse metselaar Arie Blok. Hij liet alle bomen, op drie na, rooien en overwoog ook het huis te slopen. In 1896 verkocht hij de titel van ambachtsheer van Mijnsheerenland en Moerkerken aan Simon Zadoks, bankier te Parijs. Het Hof van Moerkerken is nu ambachtsherenhuis af.

Het onbewoonde huis werd in 1902 met de omliggende gronden verkocht aan Willem Jan van Vollenhoven (1862 - 1920) voor een bedrag van ƒ 18.600,--. Hij was getrouwd met Augusta Phlippine Buck. Zij zijn de grootouders van mr. Pieter van Vollenhoven, echtgenoot van prinses Margriet. Willem Jan begon met het herstel van huis en omliggende gronden. Hij bewoonde het Hof zes maanden; verder verbleef hij in Rotterdam.

In 1919 verkocht hij het huis en bijbehorende landerijen voor ƒ 40.000,-- aan Jan Keij, directeur van de NV Thomsons Havenbedrijf te Rotterdam. Hij verkocht het in 1925 aan mr. Herman Carel Hintzen, directeur van de NV Buitenwijk te Rotterdam voor een bedrag van ƒ 60.000,--.

In 1950 kocht Herman Carel Hintzen, een zoon van het echtpaar Hintzen-Pels Rijcken, de buitenplaats voor een bedrag van ƒ 54.621,95. Na vijf jaar verkocht hij het geheel voor de som van ƒ 140.000,-- aan de Rotterdamse reder Lucianus Peter Ruys. In 1982 is het verkocht aan de huidige eigenaar, Johannes Meerkerk. Sinds 2012 wordt het bewoond door de familie Stolk die het huis in 3 jaar tijd hebben gerestaureerd.

Bewoners

 • 1440 - Vrank van Praet x Elisabeth van Loon
 • - 1566 familie Van Praet van Moerkerken
 • 1566 - Goiswijn van Raasvelt x Ermgard van Bommelsberg
 • 1660 - 1754 Hendrik Duyst van Voorhout en François Doublet
 • 1754 - 1765 François Doublet
 • 1765 - 1784 Arij de Coningh x Aagje van Assendelft
 • 1784 - 1803 Assendelft de Coningh x Cornelia Theodora van der Houven
 • 1803 - 1863 Cornelia Theodora van der Houven x Jan Knottenbelt
 • 1863 - 1880 Elizabeth van Assendelft de Coningh x Arnoldus van Gennep
 • 1880 - 1894 Jan van Gennep
 • 1894 - 1902 Arie Blok
 • 1902 - 1919 Willem Jan van Vollenhoven x Augusta Philppine Buck
 • 1919 - 1925 Jan Keij
 • 1925 - 1950 Herman Carel Hintzen
 • 1950 - 1955 Herman Carel Hintzen
 • 1960 - 1982 Lucianus Peter Ruys
 • 1982 – 2012 Johannes Moerkerk
 • 2012 – familie Stolk

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@