Buitenplaats Geerbron

Ligging

Monster –Herenstraat 48-52 (in de gevel van de woning zijn nog resten van de buitenplaats te zien.

Geschiedenis

De buitenplaats staat al op de kaart van Cruiqius uit 1712 vermeld. De eigenaar was Anthony Pieterson, schout bij Nacht van Hollandt en Westvrieslandt.

Op 17 mei 1734 werd een huurcontract afgesloten door verhuurder Anna Susanna van Kretschmar (1693-1735), weduwe van Jacob Amija, met huurder William Finch, Minister Plenipotentiaris van de Engelse koning.

Rond 1790 vestigde de familie Herckenrath zich in Monster. Gerard Herckenrath ( -1809), geboren in Venlo en van beroep chirurgijn, werd in 1798 benoemd tot baljuw (burgemeester) van Monster. In 1801 kocht hij de buitenplaats Geerbron. Hij was getrouwd met Alida Charlotte Milius (1761-1844) en kregen voor zover bekend acht kinderen, vier jongens en vier meisjes. In 1809 is Gerard overleden. Zijn echtgenote met de minderjarige kinderen bleven op de buitenplaats wonen. In 1827, als alle kinderen uit huis zijn, komt Theresia Allebé, een kleindochter uit het huwelijk van dochter Maria met Johannes Jacobus Allebé, op de buitenplaats wonen.

In 1835 werd de buitenplaats door Leon Herckenrath (1801-1861) gekocht van zijn moeder Alida Milius. Leon was in Amerika waar hij in 1823 trouwde met Juliette Louise McCormick de Magnan. Tussen 1847 en 1854 is hij burgemeester van Monster en van 1854 tot 1861 is hij lid van de gemeenteraad van Monster. Hij neemt vervolgens het initiatief tot de aanleg van een grafkelder voor de familie Herckenrath. Deze wordt tussen 1844 en 1847, niet ver van de buitenplaats, aangelegd in het toenmalige duingebied.

Na het overlijden van Leon op 12 september 1861 kwam de buitenplaats in het bezit van zijn zoon Louis (1843-1906). Hij is de laatste bewoner van de buitenplaats.

Begin 20ste eeuw was drankenhandel Van der Kruk in het gebouw gevestigd. 

Bewoners

  • 1697 - Anthony Pieterson
  • - Anna Susanna van Kretschmar
  • 1801 - 1809 Gerard Herckenrath x Alida Charlotte Milius
  • 1809 - 1835 Alida Charlotte Milius
  • 1835 - 1861 Leon Herckenrath x Juliette Louise McCormick de Magnan
  • 1861 - 1906 Louis Herckenrath

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@