Buitenplaats Hofrust

Ligging

Muiderberg

Andere benaming

Rustlust

Geschiedenis

Het is mogelijk dat het latere Hofrust omstreeks 1660 is gesticht door de Amsterdamse families Hooft of Van Waveren.

In 1723 kocht Daniël Nijs de hofstede van Jan Elias Huidekoper, heer van Maarsseveen. Waarschijnlijk was toen ook al een overplaats inbegrepen, die in 1766 werd omschreven als 'het Bosch aan de andere zyde van de weg leggende, 10 morgen, beneevens een Else Boschje, groot 150 roeden'. Later werd de overplaats van Hofrust ook Kocherbos genoemd.

In 1743 komt de hofstede in eigendom van mr. Jan Casper Hartsinck. Toen was het al een 'buytenplaats' met 'Tuyncieraaden', maar nog zonder naam.

De buitenplaats werd in 1766 opgehouden voor 28.000 gulden.

Het herenhuis van Hofrust werd in opdracht vanmr. S.Ph. Lipman gesloopt in 1857/58. Na aankoop van het terrein met de restanten van het huis door de Nederlandsche Isr. Hoofdsynagoge in 1859 kwam hier de uitbreiding van de joodse begraafplaats. Het tuinmanshuis van de buitenplaats werd nog bewoond en kreeg de naam Rustlust.

Bewoners

  • - 1723 Jan Elias Huidekoper
  • 1723 - Daniël Nijs
  • 1743 - mr. Jan Casper Hartsinck
  • - 1859 mr. S.Ph. Lipman
  • 1859 - Nederlandsche Isr. Hoofdsynagoge

Huidige doeleinden

  • Verdwenen
  • Joodse begraafplaats

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Amstelodamum - 1942

Foto's © Albert Speelman 2024

@