Buitenplaats Berghuizen

Ligging

Naarden - Huizerstraatweg 111

Andere benaming

Berghuis, Hofstede van de weduwe Heshuisen

Geschiedenis

Omstreeks 1653 werd waarschijnlijk het huis gesticht door de predikant van de Waalse gemeente Jean Louis Grouwel. Hoewel het misschien niet van het begin af als boerenbedrijf werd geëxploiteerd, was in 1699 aan de oostzijde van het herenhuis in ieder geval een boerenwoning vastgebouwd. In 1713 kocht Helena Leyendekker, weduwe van Adolf Heshuyen, de hofstede. Via haar dochter Helena en de echtgenoot van de dochter, Hendrik Thierens, kwam het huis in 1778 in het bezit van Jacobus Hendrik Thierens. J.H.Thierens kocht in 1781 de 'Oude Bos' van de hofstede 'Oud Bussem'. Op deze nieuwe gronden werd later 'Flevorama' gesticht.

In 1675 werd uit strategische overwegingen begonnen met de afzanding in een radius van 1130 meter rond de buitengracht van de vesting Naarden. Ook Berghuizen lag, net als delen van het naburige 'Kommerrust', in de afzandingszone. Omstreeks 1786 wilde men beginnen met de afzanding van de buitenplaats. Thierens wist de overheid toen in ieder geval zo ver te krijgen, dat hij het herenhuis op een soort van eiland, een heuvel, in de afzandingszone mocht laten staan.

In 1808 werd het huis gekocht door de Amsterdamse koopman Martin d'Echenique, die een nieuwe stal, een koetshuis en een tuinmanswoning aande voet van de heuvel liet bouwen en ook het herenhuis liet verbouwen.

In 1814, bij de belegering van de vesting Naarden, werden het herenhuis en de bijgebouwen vernietigd.

De ruïne werd in 1816 gekocht door Joannes Petrus van Rossum. Deze noemde de hofstede omstreeks 1816 'Berghuis'. Hij herbouwde het herenhuis op de heuvel niet maar liet op deze plek een koepel bouwen.

In 1856 scheidde men de in 1781 bij het toenmalige 'Berghuizen' gekomen terreinen van het 'Oude Bos' weer af van 'Berghuis'. Hier ontstond de zelfstandige buitenplaats Flevorama. Het resterende buitenplaats werd in 1856 verkocht aan de Amsterdamse makelaar Herman Frederik Tjeenk. Deze gaf opdracht voor de bouw van een klein huis onderaan de berg van het voormalige huis. Het nieuwe huis en twee fraaie kassen werden voor 1866 voltooid. Tussen 1866 en 1876 kwam er nog een kas bij en werd aan de noordoostkant van de herenhuis het jachthuis 'Monte Casa' gebouwd.

Na het overlijden van de eigenaar Henry Kuhn in 1912 ging de buitenplaats over op zijn dochter Adriana Jacomina Kuhn, die getrouwd was met J.P. Dudok van Heel. Het echtpaar liet in 1913 door de architect C.J. Kruisweg uit Bussum aan de Huizerstraatweg een nieuw huis bouwen, op de heuvel van de voormalige huis.

Omstreeks 1983 werd in het huis een kantoor gevestigd. De voormalige buitenplaats viel uiteen in kleinere kavels met onder meer een appartementencomplex, een tuincentrum en een hoveniersbedrijf.

Bewoners

 • 1653 Jean Louis Grouwel
 • 1713 - Adolf Heshuysen
 • 1778 - 1808 Jacobus Hendrik Thierens
 • 1808 - 1816 Martin d'Echenique
 • 1816 - 1856 Joannes Petrus van Rossum
 • 1856 - Herman Frederik Tjeenk
 • - 1912 Henry Kuhn
 • 1912 - Adriana Jacomina Kuhn x J.P. Dudok van Heel

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@