Buitenplaats Kommerrust

Ligging

Naarden -

Geschiedenis

In 1644 werd de buitenplaats gesticht door Joannes Uijtenbogaert, die toen ontvanger was van de Staten van Holland. De buitenplaats (een park met huis in renaissance-stijl) werd gebouwd op de akkers tussen de voormalige wegen naar Huizen en Blaricum.

Via de dochter van Joannes Uijtenbogaert en haar echtgenoot Cornelis van Gheel ging de buitenplaats over op Jan van Gheel. In 1675 werd uit strategische overwegingen begonnen met de afzanding rond de buitengracht van de vesting Naarden in een radius van 1130 m (300 Rijnlandse roeden). Hoewel men al in 1751 de grens van de buitenplaats bereikte, werd de hofstede tot het overlijden van Jan van Gheel in 1757 gespaard. Tussen 1763 en 1773 werd het herenhuis met bijgebouwen gesloopt en vervangen door een boerderijgebouw buiten het afzandingsgebied. De boerderij van de buitenplaats werd toen verplaatst in de richting van de Bollelaan. Deze werd later weer gebruikt als buitenplaats. Jacobus Hendrik Thierens, burgemeester van Naarden en eigenaar van het naburige Berghuysen of zijn zoon Louis Hendrik Thierens hadden een menagerie op de buitenplaats en lieten er een Engelse tuin aanleggen.

In 1813 / 1814 werd deze boerderij door oorlogshandelingen verwoest en daarna nog eenmaal hersteld. Tussen 1816 en 1844, onder het bewind van grootgrondbezitter Johannes Petrus van Rossum, werd de buitenplaats in oude staat gelaten en als boerenbedrijf verhuurd. In 1856 werd de boerderij verbouwd en met een verdieping verhoogd in opdracht van Constantia Gezina Hazelbach en haar echtgenoot Henri Marie Gerard van Rossum. Het echtpaar woonde tussen 1855 en 1868 ook op de boerderij. De omgeving werd vanaf 1865 verder afgezand.

in 1904 werd het terrein van ca. 6 ha tussen Bollelaan en Kommerrust verkocht aan de N.V. Oud Bussem Exploitatie-Maatschappij. Omstreeks 1925 werd het huis opnieuw geheel verbouwd tot landhuis.

In 1941 werd het opnieuw door brand verwoest.

Bewoners

  • 1644 - Joannes Uijtenbogaert x Cornelis van Gheel
  • - 1757 Jan van Gheel

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@