Hofstede Valkeveen

Ligging

Naarden - Valkeveenselaan

Andere benaming

Hofstede van de weduwe Pauw, Oud Valkeveen

Geschiedenis

In 1640 kocht Paulo de Wilhem voor zichzelf en drie andere mede-eigenaren, onder wie de Amsterdamse koopman Gerard Reynst, de hofstede Oud Naarden. Na de dood van Wilhelm in 1654 kreeg Reynst het hele westelijke deel van Oud Naarden in handen, het latere Valkeveen.

Via de familie Reynst kwam de hofstede aan Anna Schaep, die in 1689 trouwde met mr. Franco Pauw. In 1735 werd de hofstede verkocht.

Tussen 1735 en 1784 waren de hofsteden Oud Naarden en het latere Valkeveen tijdelijk weer verenigd. De naam Valkeveen, die men tot dat moment alleen als veldnaam voor een gedeelte van het landgoed gebruikte, werd omstreeks 1753 aan de hele hofstede gegeven.

In 1784 werd Valkeveen weer gescheidden van Oud Naarden. In dat jaar verwierf de Amsterdamse wijnkoper François Hugues het landgoed. Hugues schoonzoon Johannes Petrus van Rossum, die in 1805 trouwde met Jeanne Marie Louise Hugues, maakte aantekeningen over het landgoed en vertrekte opdrachten voor het afbeelden van de hofstede.

In 1813/14 raakte het herenhuis beschadigd bij de belegering van de vesting Naarden. Omstreeks 1815 liet Van Rossum van de oude situatie en van het in veranderde vorm weer opgebouwde en witgepleisterde herenhuis tekeningen maken door Van Waard.

Van Rossum en zijn vrouw verkochten de hofstede in 1824 aan de Amsterdamse wijnkoper Otto Roelofs. Roelofs, die later ook delen kocht van Oud Naarden, gebruikte zijn nieuwe bezitting als buitenplaats en verfraaide het landgoed met een plantenverzameling. Na zijn dood werden in 1843 de bomen en planten verkocht of gekapt en werd de grond van het landgoed gesplitst. J.P. Rossum kocht het kavel met het herenhuis. Nog in 1843 liet hij het herenhuis slopen en liet hij de daaraan vastzittende boerderij van zijn buurman Van der Vuurst van een nieuwe façade voorzien. Op de plek van het herenhuis verrees later een koepel. Met het sloopmateriaal van het herenhuis liet hij korte tijd later een nieuw herenhuis bouwen. Dit nieuwe huis, 'Nieuw Valkeveen' gelegen, lag niet op het terrein van de voormalige hofstede maar aan de nieuwe straatweg van Naarden naar Huizen (nu Huizerstraatweg).

Bij de splitsing van Valkeveen in 1843 was ook een kavel ontstaan met de boerderij en het grootste gedeelte van het terrein van de voormalige hofstede. Deze kavel werd toen gekocht door Willem van der Vuurst. Hij noemde zijn boerderij, die vastgebouwd was aan het voormalige herenhuis en die daarom bij sloop van dat huis in 1843 een nieuwe façade kreeg, boerderij Oud Valkeveen.

Op een derde kavel bevond zich behalve de voormalige tuinmanswoning annex biljartkamer van Valkeveen ook de langgerekte vijver van de voormalige hofstede. De koper hiervan was in 1843 de tuinman Willem van der Lugt. De kavel van Van der Lugt was de kern van de latere uitspanning Oud Valkeveen, die zich in de jaren zeventig en tachtig van de 19e eeuw ontwikkelde. Pas tussen 1923 en 1928 werd de boerderij bij de uitspanning Oud Valkeveen getrokken.

Bewoners

  • 1640 - 1654 Paulo de Wilhem en Gerard Reynst
  • 1654 - Gerard Reynst
  • 1735 Anna Schaep x mr. Franco Pauw
  • 1784 - François Hugues
  • - 1824 Johannes Petrus van Rossum
  • 1824 - 1842 Otto Roelofs
  • 1843 - Johannes Petrus van Rossum
  • 1843 - Willem van der Vuurst
  • 1843 - Willem van der Lugt

Huidige doeleinden

Opengesteld

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@