Buitenplaats Stilhorn

Ligging

Nederhorst den Berg - Eilandseweg (ten noorden van de camping Euroasel)

Geschiedenis

Voor 1691 was op het terrein een hofstede aanwezig. Eigenaar was toen Gerard ter Heerenhaeff to Gruthuysen, heer van Avesteyn. In 1691 verkocht hij de hofstede aan Johan van Soesdijk, drossaard van Vreeland en schout van Nederhorst den Berg. De nieuwe eigenaar breidde vervolgens zijn bezittingen aanzienlijk uit. Er was een Hofstede, maar ook een heerenhuis met stallingen, een speelhuis, een schuitenhuis; in de tuin waren cingels aangelegd. Na het overlijden van Johan van Soesdijk, werd het bewoond door zijn zoon Hendrik tot 1770. Hij heeft het bezit zover uitgebreid dat het vrijwel de gehele Hornpolder besloeg op het (veel kleinere) bezit van de kasteelheer na.

Bij de verkoop in 1778 is sprake van ´Stilhorn´, en van een boerenhofstede met landerijen in het zuiden van het terrein en een herenhuis. De genoemde boerenhofstede en het herenhuis werden afzonderlijk verkocht. De nieuwe eigenaar van het herenhuis Johan Adolf Boegheijmer, een Duitse immigrant. Hij was gerechtsdienaar, een beroep van enige aanzien, maar kon het bezit niet de baas. Om aan financiën te komen richtte op ´Stilhorn´ in 1778 een herberg in. Deze herberg ging echter al in 1783 failliet en moest in 1784 worden verkocht. De volgende eigenaar dr. med. Justus Petrus van Stuijvesant, nam tuinlieden in dienst en gebruikte het als buitenplaats. Na 1803 werden de gronden van de buitenplaats waarschijnlijk als tuingrond gebruikt. Wanneer het herenhuis is verdwenen, is onduidelijk. In 1920 werd de rest van de bebouwing grotendeels afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

Bewoners

  • - 1691 Gerard ter Heerenhaeff
  • 1691 - Johan van Soesdijk
  • - 1770 Hendrik van Soesdijk
  • 1778 - Johan Adolf Boegheijmer
  • 1784 - dr. med. Justus Petrus van Stuijvesant

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Els N.G. Joosse-Van Damme “De Gouden Eeuw van Nederhorst den Berg”, Werinon 1999, nr. 35

Foto's © Albert Speelman 2023

@