Buitenplaats Rodenstein

Ligging

Neerlangbroek - Gooijerdijk 47

Andere benaming

Roodesteijn, Rhodestein, Royestein

Geschiedenis

In 1646 wordt als eigenaar van de buitenplaats Roodesteijn Jhr. Godaert de Koninck genoemd. Tussen 1646 en 1660 sterft hij en zijn weduwe Jkvr. Godaert de Koninck verkoopt het huis met 36 morgen grond aan Anthonis van Honthorst. Hij betaalt hier f. 19.115,- voor. Anthonis wordt vier jaar later, op 15 juli 1664, beleend met twee morgen land tussen de Broekwetering en de Goyerwetering. Als hij in 1689 sterft, blijft zijn weduwe, een zekere Margareta, eigenaresse tot haar dood in 1719.

Hun zoon, Theodorus van Honthorst, wordt in dat jaar beleend met de twee morgen grond. Niet erg lang heeft Theodorus in het huis gewoond, want, als in 1728 zijn echtgenote Margaretha van Honthorst sterft, is zij al weduwe. In 1728 erft hun dochter Margareta Maria van Honthorst het huis; zij is getrouwd met Pieter van Borselen.

Volgens een acte uit 1741 wordt het huis overgedragen aan Anna Mechteld van Borselen en haar echtgenoot Eduard Joseph Ram van Schalkwijk. Eduard Joseph is geboren op het huis Oudegein en sinds 1730 heer van Weerdesteyn. Vermoedelijk woonden zij al een aantal jaar voor 1741 op Roodesteijn.

Als Eduard Joseph in 1767 sterft, erft zijn zoon Eduard Pieter Ram van Schalkwijk Roodesteijn. Eduard Pieter heeft drie dochters, te weten, Anna Maria Catharina, Thimotea en Margaretha Thimotea, die bij zijn overlijden in 1774 nog minderjarig zijn. De oudste wordt vrouwe van Weerdesteyn en is later gehuwd met Hendrik Jacob van Wijkerslooth. Thimotea wordt vrouwe van Schalkwijk en is ongehuwd overleden, terwijl de jongste Roodesteijn erft.

In 1782 huwt Margareta Thimotea Ram van Schalkwijk met Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt, wethouder van Amsterdam en lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal na de omwenteling van 1813. Margareta Thimotea sterft in 1802 en Willem Joseph in 1839. Na zijn overlijden is minder duidelijk te achterhalen wie de eigenaar is geweest van Roodestein, maar vermoedelijk erft hun zoon Arnold Willem van Brienen van de Groote Lindt het goed. Hij leefde van 1783 tot 1854 en was gehuwd met Angelica van Wijkerslooth van Grevenmacheren, een nichtje van de hierboven genoemde Hendrik Jacob van Wijkerslooth.

Na een boedelscheiding kwam Roodesteijn in 1854 aan een van de dochters van Arnold Willem, namelijk Adelaide Henriette van Brienen (1815-1871), die gehuwd is geweest met de Belgische graaf Mercy d’Argenteau.

Op een tekening uit 1728 van L.P. Serrurier naar Pronk of De Haen en een litho van Lutgers uit 1869 tonen een eenbeukig huis van twee bouwlagen onder een zadeldak met trapgevels. In het midden van de zevenassige voorgevel bevond zich de ingang, terwijl het linkerdeel was onderkelderd. De ontlastingsbogen met gebeeldhouwde sluitstenen in de vorm van maskerons en de muurankers wijzen op een datering in het eerste kwart van de 17e eeuw. Op de afbeelding uit 1728 zien we voor het huis een 18e eeuws poortgebouw, gebouwd op een boogbrug over de Langbroeker Wetering. Dit poortgebouw leek heel veel op het nog bestaande poortje van Groenestein.

Het huis werd in 1877 afgebroken. Wel bleef één van de bijgebouwen nog lang staan, tot in de jaren 50 of 60 van de vorige eeuw. Dit gebouw stond haaks op de Wetering en was opgesplitst in 5 arbeiderswoningen.

Nu rest van het huis zelf alleen nog wat muurwerk aan de kant van de Wetering. Het koetshuis is in 1968 afgebrand.

Bewoners

 • 1646 jhr. Godaert de Koninck
 • 1660 - 1689 Anthonis van Honthorst
 • 1689 - 1719 Margareta, weduwe van Anthonis van Honthorst
 • 1719 - 1728 Theodorus van Honthorst x Margaretha van Honthorst
 • 1728 - 1741 Margareta Maria van Honthorst x Pieter van Borselen
 • 1741 - 1767 Anna Mechteld van Borselen x Eduard Joseph Ram van Schalkwijk
 • 1767 - 1774 Eduard Pieter Ram van Schalkwijk
 • 1774 - 1802 Margareta Thimotea Ram van Schalkwijk
 • 1802 - 1839 Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt
 • 1839 - 1854 Arnold Willem van Brienen van de Groote Lindt
 • 1854 - 1871 Adelaide Henriette van Brienen, gravin Mercy d'Argenteau

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Van de buitenplaats is niets meer terug te vinden. Wel bevindt zich op die plek nu een huis met de naam Nieuw Rodestein (naam staat niet vermeld op het huis) en wordt bewoond door de heer H.J.E. van Beuningen.

Daarnaast loopt er een weg van de Gooyerdijk naar de Langbroekerdijk, die nog de Rhodensteinselaan wordt genoemd en bevindt zich een ijzeren hek aan de Langbroekerwetering, schuin tegenover Hinderstein, met daarop de naam.

Bronverwijzing

 • - Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975
 • - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
 • - Familiearchief van de familie de Wijkerslooth de Weerdesteyn

Foto's © Albert Speelman 2021

@